• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Kayseri : 1 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İstanbul : 11 °C

2014 Torba yasada neler var?

2014 Torba yasada neler var?
Torba yasa ne zaman çıkacak. 2014 Torba yasa maddeleri neler. Torba yasa çıktı mı , ne zaman çıkacak? EYT Taşeron için ayrıntılar burada sitemizde olacak. 2014 Torba yasasının ayrıntıları burada sitemizde olacak. 2014 Torba yasa maddeleri neler. Torba yas

Torba yasa ne zaman çıkacak? Bağkur affı çıkacak mı? SSK affı torba yasada varmı? Binlerce borçlunun beklediği torba yasanın yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. Başbakan Erdoğan torba yasada 100 milyarlık büyük affın olacağını müjdeleyince pek çok borçlu umut ile doldu. Torba yasada bağkur affı- SSK affı ve Vergi affının olması bekleniliyor.

Bugün 16 Haziran Pazartesi devlete borcu olanlar ve emekli olmak için çok az prim borcu kalanlar ilk iş olarak Başbakan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Torba yasanın ne zaman çıkacağını merak etmeye başladılar. Torba yasanın Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce çıkması beklenirken Musul'da yaşanan olaylar sonunda yine ileri bir tarihe kalacak gibi.

HÜKÜMET, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, tüm borçlularıyla barışıyor. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve dün itibariyle Meclis’e gelen dev af paketinde, vergiler, SGK primleri ve idari para cezalarıyla, takipteki kamu alacaklarında gecikme faizlerinden ve cezalardan vazgeçiliyor. Tüm borçlar ÜFE ve TÜFE’ye göre yeniden yapılandırılıyor ve 18 aya kadar ödeme imkanı getiriliyor. Sigara cezaları dışında kalan ve 120 TL’nin altındaki idari para cezaları ise siliniyor. AKParti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşları tarafından Meclis’e sevk edilen düzenlemede, silinecek borçlar şöyle sıralandı:

VERGİLER DE KAPSAMDA

30 Nisan 2014’ten önceki dönemlere vergi borçları, gecikme faizi ve gecikme zamları yeniden yapılandırılıyor. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklara kanun yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş kısmının da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

İKİ TAKSİT AKSATILABİLECEK

Düzenleme ile amme alacağı doğmuş bulunan gelir, kurumlar, gelir stopaj, kurumlar stopaj, KDV ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsamda olurken, mükellefler bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ilişkin taksitlerden yararlanma haklarını kaybedecekler.

18 TAKSİT UYGULAMASI GELİYOR

Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecekler.

120 LİRANIN ALTINA AF

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Bu arada 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretlerinden de tebligat yapılmayarak vazgeçiliyor. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun kapsamında 2007 yılı öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de önemli bir destek geliyor. Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında getirilen düzenleme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm getiriliyor.

SGK’DA TÜM BORÇLAR YENİDEN YAPILANACAK

2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminde gecikme faizleri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK idari para cezaları da yeniden yapılanacak. Borçta yeniden yapılanma için başvuru süresi, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan yararlanan, yeni af için başvurabilecek. Borcu olduğu için sağlık hizmeti alamayanlar, yeniden yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.Taşeron işçiler ile ilgili son haberler ne yönde? Bakanlıktan gelecek haberleri heyecanla bekleyen taşeron işçiler bekledikleri yanıtı alabilecekler mi? Taşeron işçiler ve madencilere yönelik son gelişmeler olumlu mu? Taşeron işçiler kadro bekliyor. Bakanlıktan kadro müjdesi geliyor mu? Taşeron işçiler kadro çıkacak mı? Torba yasasında neler var?TAŞERON KANUNU NELER GETİRİYOR:


-İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINI KAMU ÜSTLENECEK- Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını, söz konusu kamu kuruluşu üstlenecek. Bu işçilerin yıllık izinlerinin kullanılması da kamu tarafından takip edilecek.

-HANGİ İŞLERİN TAŞERONA VERİLECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERECEK- Kamuda hangi işlerin taşerona verileceğini Bakanlar Kurulu belirleyecek. Buna uymayanlara ciddi yaptırım gelecek

- TAŞERON İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNDEN KURUM SORUMLU- Hem kamu, hem özel sektörde taşeron işçilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri işe başlamadan alınacak, bunun gözetim ve denetiminden asıl işveren de sorumlu olacak.

-TAŞERON İŞÇİNİN ÜCRETİ DE BANKAYA YATACAK- Kamu ve özelde asıl işveren taşeron işçinin ücretlerinin ödenmesinden de sorumlu olacak. Ücretler bankaya yatacak.

-SÖZLEŞMELER ÜÇ YILLIK OLACAK- Taşeron işçinin sürekliliğini sağlamak üzere sözleşmeler en az üç yıllık olacak.

-İŞÇİ SENDİKALI OLURSA, FARKI DEVLET ÜSTLENECEK- Taşeron işçiler sendikalı olurlarsa, aradaki ücret farkı kamu kuruluşu tarafından üstlenilecek.

YERALTI İŞÇİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

-YENİ İŞÇİ DE KIDEM ALACAK- yeraltı işçileri için, altı aylık kıdeme sahip olma şartı kaldırılacak.

-YILLIK İZİN 4 GÜN FAZLA- Yeraltı işçilerinin yıllık izin süreleri, diğer işçilere göre dört gün fazla olacak.

-36 SAAT ÇALIŞMA- Yeraltı işçilerinin haftalık çalışma saatleri azami 36 saat olacak. Bu süre mevcut sistemde 45 saat olarak uygulanıyor.

-AZAMİ MESAİ 6 SAAT- Yeraltı işçilerinin azami çalışma süresi 6 saati geçmeyecek. Yeraltı işçilerine olağanüstü haller dışında fazla çalışma yaptırılmayacak.

Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı çalışmaya göre, taşerona verilmeyen ‘asıl işler’ artık yasal olarak taşerona aktarılabilecek. Taşeron doktora imkan sağlanacak. Kadro umudu ise suya düştü. Hükümetin uzun zamandır gündemde tuttuğu taşeron işçisiyle ilgili düzenlemeden işçilere iyi haber çıkmadı. Tasarıyla ilgili çalışma son halini alırken, kamuoyuna yansıdığı gibi yeni düzenlemede taşeron işçisine kadro çıkmadı. Böylece bir kez daha, kamuda çalışan binlerce taşeron işçisinin kadro umudu suya düştü. Torba yasayla hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle, kadro verilmediği gibi taşerona yaptırılacak işlerin sayısı ve çeşidi daha da artırılacak.

'ASIL İŞLER' TAŞERONA VERİLEBİLECEK

Vatan'da yer alan habere göre; Mevcut yasada taşerona verilmesi yasaklanan ‘asıl işlerin’, artık yasal olarak da taşerona verilebilmesinin önü açılırken, taşeron doktor ve belediyecilere olanak sağlanacak. Örneğin bir hastanedeki asıl iş olan sağlık hizmetlerinin ya da belediyelerde asıl iş olan temizlik işlerinin de, taşeron işçilerine yaptırılmasının önünde bir engel kalmayacak. Böylece, örneğin hastanalerde asıl iş kapsamındaki sağlık hizmetleri ve belediyelerdeki asıl iş kapsamındaki belediye hizmetleri de hiçbir tartışmaya olanak tanımadan taşeron eliyle yaptırılabilecek. Geçen yıldan bu yana Çalışma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ve yüzbinlerce işçinin umutla beklediği tasarının en önemli özelliği, kimseye kadro vermeyecek olması. Yüzbinlerce işçiden hiçbirinin kadro talebi karşılık bulmadı. 600 bine yakın taşeron işçisi, özelleştirme mağduru olarak bilinen 23 bin 4-C ve Karayollarında çalışanlara kadro verilmiyor.

İYİLEŞTİRME OLARAK ALGILANMAMALI

Tasarının taşeron işçiler için çok sayıda yenilik ve iyileştirme getirdiği söylemlerine rağmen, uygulamada pek de böyle olmayacak. Halen uygulamada olan mevcut yasada, hangi işlerin taşerona verilemeyeceği açıkken, özellikle kamuda asıl işlerin de taşerona yaptırılmasının önüne geçilemiyor. Yeni düzenleme bunu düzeltmek yerine asıl işleri de taşerona açıyor. Yeni hazırlanan ‘Asıl iş taşerona verilemez’ şeklindeki açık hüküm kaldırılıyor. Böylece ‘asıl işlerin’ de yasal bir engel olmaksınız taşeron işçileye yaptırılabilmesi sağlanıyor. Bu noktada tasarıya, ‘asıl iş’ ve ‘yardımcı işlerin’ neler olduğu sıralanacak.

7 BİN İŞÇİNİN KAZANDIĞI DAVA GEÇERSİZ SAYILACAK

Hazırlanan düzenlemeler arasında en tartışmalı bölüm Karayolları Genel Müdürlüğü’ne dava açan ve kazanan 7 bin taşeron işçisiyle ilgili olandı. Karayollarında yaklaşık 7 bin taşeron işçisi, yaptıkları işin aslında ‘asıl iş’ olduğunu, dolayısıyla taşeron işçi olarak değerlendirmenin yanlış olacağını iddia ederek dava açtı ve davayı kazandı. İş Mahkemeleri verdikleri kararlarda, Karayolları Genel Müdürlüğü ile taşeron işveren arasındaki sözleşme ilişkisini muvazaalı, yani bir anlamda anlaşmalı bulduğundan, işçilerin ilk işe girdikleri tarihten itibaren Karayolları işçisi olduklarına karar verildi. Kararlar, Yargıtay’da onanıp kesinleşti. Ancak hiçbir işçi kadroya geçirilmedi. Yeni düzenlemede taşerona yaptırılacak işlerin alanı genişletilecek ve böylece mevcut yasaya dayanılarak açılan ‘muvazaa’ davaları geçersiz hale getirilecek.Torba yasa ne zaman onaylanacak? Bağkur affı çıkacak mı? Vergi affı ne zaman çıkacak? Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada milyonlarca borçluyu yakından ilgilendiren Torba yasanın çok yakın bir zamanda çıkacağını söyledi.

Yeni torba yasada neler var? Bedelli askerlik yeni torba yasaya eklendi mi? Torba yasa maddeleri

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı ve en vüyük affı meclis genel kuruluna geliyor. Yapılacak olan düzenleme ile trafik cezalarından vergi borçlarına kadar birçok konuya yaptırım getiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin görüp görebileceği en büyük af paketi mecliste. Bugün 12 Haziran Perşembe borçlarından dolayı uyku tutmayanlar sabah ilk iş olarak hemen torba yasının çıkıp çıkmadığına baktılar. Başbakan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Torba yasanın içinde Vergi affı, SSK affı ve Bağkur affı bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin büyük ve geniş kapsamlı af paketi olarak bilinen torba yasa ile birlikte pek çok borçlu rahat bir nefes alacak. 12.06.2014

Bağkur affı çıktımı? 2014 Sgk affı son dakika gelişmesi. İşsizlik sigortası ve primi affı hakkındaki habereler. Trafik cezasından ödenmeyen vergilere, SGK priminden seçim cezalarına kadar her şeye af geliyor. SGK prim sildirme, MTV borç sildirme, trafik ceza sildirme. Vergi afları 2014.Ayrıca Gss affı ile 2014 Vergi affı hakkında son haberler ve ayrıntıları haberevet.com adresinde sizlerle 12.06.2014

BAŞBAKAN'DAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Bugün Tşof Genel Kuruluna katılan Başbakan Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Erdoğan müjde üstüne müjde verdi. Taşeron yasası ve öğrenim kredisi hakkında flaş açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan torba yasa hakkında açıklamalarda bulundu. 12. 06.2014Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;


Sektöre yönelik üst üste müjdeler verdik. Kredi limitlerini düşürdük. Faiz oranlarını indirdik.

Eskiden şoförlerimizin yollarda neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Bolu Dağı'nda yaz ya da kış şoförlerimizin nasıl dualar ederek oralardan geçtiğini, maalesef o yollarda ne kadar canımızın yitip gittiğini çok iyi biliyoruz.

2002 yılına kadar 79 yıl içinde bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 500 km idi. Biz ise 17 bin Km'nin üzerinde bölünmüş yol yaptık. Bunun en yakın şahidi sizsiniz. Bu yolları birileri inatla görmüyor. Ya bu yolları gör be!

Şu anda bölünmüş yol uzunluğumuz 23 bin 100 km'ye ulaştı.

Allah'a hamdolsun kaza sayısı azaldı. Özellikle de ölümlü kazalarda azalma oldu.

Uzun yıllar bitirilemeyen Bolu Dağı Tüneli için acaba burayı patates deposu mu yapsak şeklinde öneriler getiriliyordu biz geldik buranın parasını verdik ve bitirdik. Şimdi Bolu Dağı korkumuz var mı bizim? Yok...

Türkiye'yi tünellerle, viyadüklerle, köprülerle ve yollarla donattık.

Birçok ilimizde trafik ciddi oranda rahatlatıldı.

3. Köprümüzün inşaatı önümüzdeki yıl bitecek. Buradan araçların yanı sıra trenler de geçecek.

Yaptığımız yatırımlarla özellikle siz şoför kardeşlerimizi memnun etmek istedik. Mevcut sorunlarınızın farkındayız ve çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz.

12 yılda huzur ve kardeşlik içinde hayaller gerçeğe dönüştü. Milli gelirimiz bakın ne seviyelere geldi. Ancak birileri bunu istemiyor. Türkiye'nin kalkınma yarışından uzaklaştırmak istiyorlar.

Gezi olayları dediler, Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalıştılar.

17 Aralık ve sonrasında Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine kast eden bu paralel yapı en fazla esnafımızı istismar etti. Sadaka dediler, zekat dediler milyonlarca lira para topladılar. Biliyorum artık bir çok kişi bu ücretleri vermiyor. Ama sizlerden ricam verenleri uyarın.

Bir takım müjdeler açıklamak istiyorum. Bu düzenlemeler buradaki arkadaşlarımı da doğrudan ve dolaylı ilgilendiriyor.

Soma'da maden kazasında etkilenenlerin ve yakınlarına yönelik bir takım düzenlemeler yapılıyor.

Sigortalı bir işçi hayatını kaybdettiğinde yakınlarına maaş bağlanıyordu ancak bu maaş için belli süre çalışma şartı vardı. Bundan dolayı Soma'da hayatını kaybeden aileler bu maaştan alamamışlardı. Biz bunu kaldırıyor ve maaşa bağlıyoruz. Madende hayatını kaybdenlerin prim borçlarını da siliyoruz. Maden kapalı olsa bile maaşlar yatmaya devam edecek. Soma'da hayatını kaybdenlerin yakınlarına istihdam zorunluluğu getiriliyor. Madenciler için emeklilik yaşı 50'ye çekilecek. Yıpranma payı ile madencilerimizin 43 yaşında emekli olması da mümkün olabilecek.

Vatandaşlıktan çıkanlara borçlanma hakkı getiriyoruz.

4 milyon vatandaşımızın borcunu yapılandırıyoruz.

Esnaf odalarına kesilen para cezalarını siliyoruz.

Taşeronluk sistemini yeniden düzenliyoruz.

Yeraltı çalışanların yıllık ücretli izinlerini 4 gün arttırıyoruz. Günlük çalışma saatlerini 6 saate indiriyoruz.

Sosyal Güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandırıyoruz.

Mükelleflerin vergi, askerlik para cezası, trafik para cezası, köprü ve otoyol cezaları yeniden yapılandırılıyor.

Vergi dairesindeki kredi ve harç alacakları yeniden yapılandırılacak.

Sigorta primlerine yönelik alacaklar yeniden yapılandırılacak.

SON yılların en kapsamlı af paketi için düğmeye basıldı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa, önceki gün meclise sevk edilen torba kanuna, SGK’nın alacaklarına yönelik geniş kapsamlı bir af maddesi eklenecek. Afla yeniden yapılandırılacak borcun toplam büyüklüğü 100 milyar TL’yi aşıyor. 2014 yılına kadar tahakkuk etmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, asgari işçilik primleri de af paketinin kapsamı dahilinde. Pakete hangi borçların gireceği ve ne kadarlık bir faiz silmesi yapılacağı konusunda son sözü, Başbakan Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Torba yasasında neler var, Bağ-kur affı olacak mı,Genel af ne zaman, işte detaylar

Meclis’e gelecek tasarıyla, Bağ-Kur sigortalısından GSS’li ve prim borçlusu işverene kadar 5.5 milyon kişinin gecikme zammının yarısı silinip borç 36 taksite bölünecek.
İşte detaylar.
1- Gerek 1479 sayılı Bağ-Kur, gerek 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur ve gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SGK’ya 24 aydan çok Bağ-Kur prim borcu olanların hem borçları, hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek. Mesela, BağKur’a (4/B) 10 yıllık 55 bin lira borcu olan birisinin hem 55 bin liralık Bağ-Kur borcu hem de 10 yıllık Bağ-Kur’luluk süresi silinecek.
2- Bağ-Kur’un hem borcunun hem sigortalılık süresinin silindiği dönemlerde SSK çalışması varsa, Bağ-Kur süresi silindiği için artık SSK ile Bağ-Kur çakışması ortadan kalkacağından, esasen Bağ-Kur ile çakıştığı için geçersiz olan SSK prim ödeme günleri de yasal ve geçerli hale gelecek.


İHTİYAÇ OLAN KISIM BORÇLANILABİLECEK


3- Emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını canlandırıp ödeyebilecek. Mesela, 10 yıllık Bağ-Kur süresinin 3 yılına ihtiyaç olursa bu kısmını ödeyip süresine ekletebilecek.
4- Bağ-Kur’a 24 aydan çok prim borcu olanlar, borcu sildirmek yerine ödemek isterlerse de ana para borcu sabit kalmak kaydıyla, gecikme zamlarının yüzde 50’si silinerek 36 aya kadar taksitle de borcu ödeme hakkına sahip olacak. Öte yandan 24 aydan az borcu olanların sildirme hakkı olmadığı için bu kişiler de gecikme zammın yarısını sildirerek borçlarını 36 ay taksitle ödeyebilecekler.


İŞVERENİN GECİKME ZAMMINA AFİşçi çalıştırıp SGK’ya bildiren ve bu sebeple işveren prim borcu bulunan işverenlere de prim affı geliyor. Tıpkı 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanun’a benzer şekilde anaparadan indirim yapılmadan , bugüne kadar birikmiş gecikme zamlarının yüzde 50’si silinerek 36 taksitte ödeme imkânı geliyor. Primini zamanında ödeyen işverenler anapara borçlarını yüzde 25 eksiğiyle ödüyor.


GSS BORÇLARINA 36 AY TAKSİT VAR


Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında halen 3 milyon kişinin GSS prim borcu birikti . Bunlardan 550 bin kadarı da gelir testine zamanında gitmediği için borçları aylık geliri 2 asgari ücretten fazlaymış gibi her ay 240 lira borç çıkarılmış . Torba Kanun ile 240 lira borç yazılan kişiler yeniden gelir testine tabi tutulacak. Öte yandan GSS borçlularının anaparaları hariç gecikme zamları da yüzde 50’si silinerek 36 ay taksitle ödenebilecek.


TORBADAKİ HAKLAR EVDE BAKIMA DA SİGORTA


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakınına bakana her ay net asgari ücret kadar para veriyor. ‘Torba’ ile evde bakım yapanlar, her ay prim ödeyerek emekli edilebilecekler.


TAŞERONLARA SÖZLEŞME


Kamuda çalıştırılan taşeron işçilerle işverenleri arasındaki sözleşmeler her yıl değil, 3 yılda bir yenilecek. Taşeronlar yıllık izin ve kıdem tazminatlarını almak için dava açmak zorunda kalmayacak.


2000 SONRASI İÇİN İNTİBAK


2000 ve sonrasında emekli olanların gerçekten çok intibaka ihtiyaçları var. Bu konuyla ilgili de Çalışma Bakanlığı hazırlık yapıyor. Olumlu neticelenirse Ocak 2014’te bu kişilere intibak gelecek.


3 ÇOCUK BORÇLANILABİLİR


Halen sadece SSK’lı çalışmış kadınlar, en çok 2 doğum için (her bir doğum için 720 gün olmak kaydıyla) 1440 günlük süre kazanabiliyorlar. Düzenleme ile doğum borçlanma sayısı 3’e çıkıyor.

VERGİLER DE KAPSAMDA

30 Nisan 2014’ten önceki dönemlere vergi borçları, gecikme faizi ve gecikme zamları yeniden yapılandırılıyor. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklara kanun yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş kısmının da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

İKİ TAKSİT AKSATILABİLECEK

Düzenleme ile amme alacağı doğmuş bulunan gelir, kurumlar, gelir stopaj, kurumlar stopaj, KDV ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsamda olurken, mükellefler bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ilişkin taksitlerden yararlanma haklarını kaybedecekler.

18 TAKSİT UYGULAMASI GELİYOR

Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecekler.

120 LİRANIN ALTINA AF

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Bu arada 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretlerinden de tebligat yapılmayarak vazgeçiliyor. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun kapsamında 2007 yılı öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de önemli bir destek geliyor. Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında getirilen düzenleme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm getiriliyor.

SGK’DA TÜM BORÇLAR YENİDEN YAPILANACAK
2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminde gecikme faizleri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK idari para cezaları da yeniden yapılanacak. Borçta yeniden yapılanma için başvuru süresi, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan yararlanan, yeni af için başvurabilecek. Borcu olduğu için sağlık hizmeti alamayanlar, yeniden yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, madencilikle ilgili düzenlemeleri de içeren "torba tasarı"ya birkaç eklemede bulunacaklarını belirterek, "Çalışma saatleriyle alakalı şu anda mevcut olanların, intibaklarının yapılabilmesi için şirketlere bir kısım elastikiyetleri sağlamak istiyoruz. İster kamu, ister özel sektör" dedi.

Yıldız, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından "Üçüncü Ülke Eğitim Programı, Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi" toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs çevresindeki enerji araştırmalarına yönelik bir soruya karşılık Yıldız, şu yanıtı verdi:

"Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimiz oradaki çalışmalarına devam ediyor. Oradaki hidrokarbonla alakalı bütün kaynakların, ister doğalgaz isterse petrol, bir barışın gerekçesi olması lazım geldiği kanaatindeyiz. Aynen Irak'taki petrolün, kendi belirledikleri paylaşım modeliyle nasıl yapılmışsa aynı mantık bütünlüğü içerisinde, aynı diyalektikle Kıbrıs için de aynı şeyleri söylüyoruz. Kıbrıs'ın ister güneyinde, ister kuzeyinde elde edilecek herhangi bir gelirin yine Kıbrıs'ın tamamı tarafından paylaşılmasının doğru olacağına inanıyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bütün projelerde enerjinin bir barış gerekçesi olarak kullanılmasından yanadır. Siyasete ve uluslararası ilişkilere yük olamayacak, tam tersi uluslararası ilişkilerin de önünü açacaktır, ben buna inanıyorum."

"Madencilik fakültelerine rağbetin artırılmasını sağlamamız lazım"

Soma'daki maden faciasının ardından alınacak tedbirlere ilişkin çalışmaların sorulması üzerine de Yıldız, geçen hafta 8 ayrı üniversiteden akademisyen çevreler ve madencilik konusundaki uzmanlarla bir araya geldiklerini anlattı. Madencilik sektörü konusundaki tüm katkılara açık olduklarını dile getiren Yıldız, öğretim üyelerinin öneri, tespit ve tavsiyelerini dinlediklerini, sendika, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini, ayrıca yurt dışından uzmanların katılacağı bir çalıştayın da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yıldız, "YÖK ile yapacağımız görüşme madencilik fakültelerine rağbetin artırılmasını sağlamamız lazım. Bu fakültelere yapılan müracaatların sayısının tahmin ettiğimizden daha az olduğunu görüyoruz. Türkiye madencilik yapacaksa, ki mutlaka, bunu, iyi alınan bir eğitimle, orta ve uzun vadeli çözmek durumunda. Yurt dışına gidecek heyetlerimiz belirlendi. Oraya da inşallah önümüzdeki haftalarda seyahatlerimizi düzenli olarak da yapacağız. Teknoloji transferiyle alakalı çalışmaları da hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Taşeron ve madenlerde yeraltında çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri içeren yasa tasarısına yönelik de Yıldız, bu tasarıya birkaç eklemede bulunacaklarını bildirdi. Yıldız. "Çalışma saatleriyle alakalı şu anda mevcut olanların, intibaklarının yapılabilmesi için şirketlere bir kısım elastikiyetleri sağlamak istiyoruz. İster kamu, ister özel sektör. Şu ana kadar yapmış olanlar, bundan sonra yapacak olanlar" dedi.

Tasarıya madde ekleyebileceklerini ifade eden ve işçi sağlığı ile iş güvenliğinin ön planda tutulacağını vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin öncelikle işçi ve mühendislerin iş sağlığını ön planda tutarak, ithalat bağımlılığının azaltılması için üretimlerin doğru yapılması gerektiğini söyledi.

"Ağrı ve Yalova'ya hizmetlerimiz artan dozlarda devam edecek"

Bakan Yıldız, başka bir basın mensubunun tekrarlanan yerel seçimlere yönelik değerlendirmesini istemesi üzerine de şunları kaydetti:

"Demokratik bir seçim oldu. Yalova'da CHP, Ağrı'da da BDP'yi tebrik ediyorum. Bizden daha çok oy aldı bu iki parti. AK Parti bütün dün yapılan seçimlerin yine birinci partisi olmuştur. Ama bu bizim özellikle Ağrı ve Yalova'ya itiraz mekanizmaları saklı kalmak kaydıyla, hizmetlerimiz tabii ki artan dozlarda devam edecek. Yalova ve Ağrı, diğer 79 il bu hizmetlerden nasibini alıyor, bu iki ilimiz de almaya devam edecek. Belki de yatırımlarımızı daha da artırarak devam edeceğiz."

AK Parti'nin 14 merkezde oylarını yüzde 4 civarında artırarak, iki muhalefet partisinden daha fazla oy aldığını belirten Yıldız, bu açıdan partisinin başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Gezi Parkı konusundaki bir soruyu yanıtlarken Yıldız, "Son bir yılın iyi analiz edilmesi lazım. Türkiye'deki Gezi Parkı, Haziran, 17 Aralık, 30 Mart ve Ok Meydanı... Bütün bunların resmine bakıldığında, Türkiye'nin uluslararası medyanın kadrajından aktarılmaya çalışılan ülkenin olmadığını görüyoruz" dedi.

Son iki gün içerisinde uluslararası medyayı daha fazla izleme fırsatı bulduğunu belirten Yıldız, "Aktarılan Türkiye'nin, şu an içinde bulunduğumuz Türkiye olmadığını gördüm. Bunun önemli, dikkat çekici bir nokta olduğu kanaatindeyim. Ne yapılmak istendiğini vatandaşımızın çok iyi anlaması lazım. Türkiye'deki gelişmelerin, büyümelerin çok fazla ön planda tutulmadığını görüyorum" diye konuştu.

Cuma günü yeni bir imza atılacak

Türkiye'nin Şahdeniz Projesi gibi birçok önemli projeye imza attığını dile getiren Yıldız, "Önümüzdeki Cuma günü, dört gün içerisinde inşallah yeni bir imza daha atılacak. Türkiye'deki siyasi istikrara duyulan güvenin, somut bir göstergesi, tekrar hep beraber inşallah ortaya konacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yıldız, bu imzanın içeriğinin sorulması üzerine, bunun uluslararası bir imza olacağını belirterek, içeriğini açıklamadı.

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Soma’da daha fazla para kazanma hırsının felaketi beraberinde getirdiğini vurguladı. Alemdar, “Patronun daha fazla para kazanma hırsı, aklın ve vicdanın önüne geçti. Soma’daki felaketin hesabı elbette sorulacak ancak hiçbir şey, yitirdiğimiz 301 kardeşimizi geri getirmeyecek.” dedi. Çalışma hayatının merakla beklediği 'Taşeron Yasa Taslağı' ile ilgili de Alemdar, Meclis'e gönderilen taslağın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Soma’da yaşanan maden kazası ve torba kanun içinde Meclis'e gönderilen 'Taşeron Yasa Taslağı' hakkında Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) konuştu. Soma’daki felaketin bir dizi ihmalden kaynaklandığına dikkat çeken Alemdar, aksi takdirde Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayetinin yaşanmayacağını vurguladı.

“SOMA HERKESE DERS OLMALIDIR”

İşçilerin ifadeleri ve sonradan ortaya çıkan bulguların ihmal iddialarını güçlendirdiğini ifade eden Alemdar şunları kaydetti: “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Soma'da alevlenen ateş, bütün Türkiye'yi can evinden yaktı. Ocaktaki uyarı sensörlerinin yetersiz olması, ocaktaki ısının artmış olmasına rağmen tedbirlerin alınmaması ve uygun teknolojinin kullanılmaması bu felakete neden oldu. Bunun yanında, yılda 1 milyon ton kömür alınabilecek bir maden ocağından daha çok para kazanma hırsıyla 3,5 milyon ton kömür çıkarılması buradaki ihmalin bir başka delilidir. Soma benzeri kazaların bir daha yaşanmaması için hükümet, işveren ve sendika yani herkes payına düşen dersi çıkarmalıdır.”

“HÜKÜMETİN HAKEMLİĞİNDE KOMİSYON KURULSUN”

Çalışma hayatının en büyük handikapı olarak nitelendirdiği taşeronlaşmaya bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade eden Alemdar, “Soma, taşeronlaşmanın acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Örgütlenme hakkını yok sayan, iş güvenliği ve sağlığını dikkate almayan bu sistemin kabul edilmesi artık mümkün değildir.” dedi.

Hükümetin hakemliğinde sendika ve işçi temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyonun kısa bir sürede taşeronluğa son verebileceğini kaydeden Alemdar, şu öneriyi dile getirdi: “Sendika olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Burada maddeler üzerinden galip gelme, mağlup olma anlayışını bir kenara bırakarak çalışma hayatı için yeni bir sayfa açmalıyız. Hükümet burada bir terazi görevini üstlenerek, işveren ve işçi temsilcilerine eşit mesafede yaklaşmalıdır. Bir başka ifadeyle her iki taraf ortak noktada buluşabilmelidir. Böyle bir çalışmayı, ‘işveren kazandı, sendikalar kazandı’ tartışması yapmadan sonuçlandırmalıyız. İnanın ki bu sürecin kazananı ülkemiz olacaktır.”

“BEKLENTİLERE CEVAP VERMİYOR”

Kamudaki taşeron işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi sorunlarını çözmek için Meclis'te görüşülmesi beklenen Taşeron Yasa Taslağı'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alemdar, söz konusu yasa taslağının taşeron işçilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadığını vurguladı. Alemdar şunları kaydetti: “Taslağın geneline baktığınız zaman taşeronluğa son verilmediği gibi sınırları genişletilmek istendiğini görüyoruz. Bu nedenle bu ya da buna benzer bir taslağı kabul etmemiz mümkün değil.”

Taslağın bu haliyle yasalaşmaması için sendika olarak yoğun bir mücadele vereceklerini vurgulayan Alemdar, bunun için gerekirse diğer işçi sendikalarıyla birlikte bir yol haritası belirleyebileceklerini söyledi. Alemdar, yeni yasayla birlikte taşeron işçilerinin kesinlikle kadroya alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
AYDA 300 LİRA KREŞ PARASI


Bu arada kadınları hem istihdamda tutmak veya istihdama yönlendirmek hem de doğuma teşvik etmek için, çalışan kadınlara her ay 300 lira kreş yardımı geliyor.


YAŞ BEKLEYENLER MASADA


Emeklilikte yaş bekleyenlerin talepleri de Çalışma Bakanlığı’ndaki hazırlık masasında ama daha tasarıya girmedi. Sesleri duyulursa bu grubun talepleri de Torba Kanun’a girebilir.


KİMLERİ MUTLU EDECEK?


2.5 milyon BağKur'lu esnaf ve işvereni
3 milyon GSS prim borçlusunu
6.5 milyon emekliyi
42 bin kamudaki taşeron işçiyi
Evde bakım parası alan 400 bin kişiyi
300 lira kreş yardımı alacak kadınlarıBağ-Kur’da prim affı: Prim affı düzenlemesi Sosyal Sigortalar borçluları için olduğu gibi, Bağ-Kur sigorta prim borcu olanlar için de benzer ve çok avantajlı hükümler içermektedir. Bu hafta prim affı ile ilgili son olarak Bağ-Kur prim affı uygulamasını açıklayacağız.
Bağ-Kur prim affı kimleri kapsıyor? Öncelikle bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor.
Bağ-Kur prim affı 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların, borçlarını kapsamaktadır.
Halk arasında “esnaf” Bağ-Kur ve “tarım” Bağ-Kurlusu olarak bilinen sigortalıların 31 Mart 2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek borçları af kapsamına girmektedir.
Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının tespit edilebilmesi için vergi daireleri, esnaf ve sanatkâr sicili veya kanunla kurulu meslek odalarından alınan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için, Bağ-Kur prim borçlularının söz konusu aftan yararlanabilmesi için mutlaka bu bilgi ve belgeleri tamamlayıp hızlı bir şekilde borçlarının miktarını kesin olarak belirlemeleri lazım.PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK İNDİRİM
Bağ-Kur prim borçlularının peşin ödeme yolunu tercih ederek borç aslının tamamını ve bugüne kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15 başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 85’i terkin edilecek.
Daha açık bir ifade ile konuşacak olursak, prim borcunu peşin ödemek isteyen sigortalıların bugüne kadar işlemiş olan faizlerinin yüzde 85’i silinecektir.
Örneğin, 1985 yılında Bağ-Kur’a kayıt olan ve birkaç yıl primlerini ödemiş olmakla birlikte bugüne kadar biriken borcu prim aslı 10 bin YTL, gecikme zammı 20 bin YTL olmak üzere toplamda 30 bin YTL prim borcu olan bir Bağ-Kur sigortalısı peşin ödeme seçeneğini seçmesi halinde toplamda 13 bin YTL ödeme yaparak borcundan kurtulabilecektir.
Örneğimizdeki sigortalı, Bağ-Kur prim aslının tamamı olan 10 bin YTL ve bugüne kadar işleyen faizden 3 bin YTL ödeme yapacaktır. Borçlu adına işleyen faizin yüzde 85’i yani 17 bin YTL terkin edilmiştir.
Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borç asıllarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; on iki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde 55’i silinecektir.
On iki aydan fazla yirmi dört aya kadar taksit tercihinde ise hesaplanan faizin yüzde 30’u silinecektir.
İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar.
Af müracaatı sırasında da taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez. 1 Nisan 2008 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan aylık primler ile bu primlere uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı da ilk taksitle birlikte ödenir.TAKSİT İHLALİNİZ ÜÇÜ GEÇMESİN
Bağ-Kur prim affından taksit yöntemi ile yararlanan sigortalılar bir takvim yılı içinde üç defadan fazla taksit ödemezlerse prim affı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Yapılandırma işlemleri bozulacaktır.
Öte yandan bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödemezlerse yine af kapsamı dışında tutulacaklardır. Üç defaya kadar olan taksit ihlallerinde son taksit ödeme süresine kadar hesaplanan faizi ile birlikte ödemeleri halinde af hükümleri aynen geçerli olacaktır.
Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugünlerde uygulanan prim affı bugüne kadar çıkarılmış en avantajlı bir af uygulamasıdır. Böyle bir düzenlemeden borçlu olan herkesin bunu bir fırsat bilerek mutlaka ve mutlaka yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Böyle kapsamlı bir affın bir daha olabileceğini düşünemiyorum.
Prim affına son başvuru tarihi 28 Temmuz 2008 olup mümkün olduğu kadar son günü beklemeden başvurularınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim