• BIST 110.932
  • Altın 175,230
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Kayseri : 4 °C
  • Ankara : 6 °C
  • İstanbul : 13 °C

Boydak:Kayseri’de 11 bin kişilik istihdama sahip olduklarını belirtti

Boydak:Kayseri’de 11 bin kişilik istihdama sahip olduklarını belirtti
Memduh Boydak'a göre ekonomideki en büyük tehlike

Boy­dak Hol­ding CE­O’­su ve TÜ­Sİ­AD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mem­duh Boy­dak, eko­no­mi­de­ki ya­vaş­la­ma­ya dik­kat çe­kti.

Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Türkiye’nin önündeki en önemli tehlikenin cari açık olduğunu belirtti. Yılın ilk iki ayında ekonomideki yavaşlamanın işlerine yansıdığını ifade etti.

Boy­dak Hol­ding CE­O’­su ve TÜ­Sİ­AD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mem­duh Boy­dak, eko­no­mi­de­ki ya­vaş­la­ma­ya dik­kat çe­ke­rek, “Yı­lın ilk iki ayın­da ge­çen se­ne­nin bi­raz üze­rin­de bü­yü­dük ama he­def­le­di­ği­miz nok­ta­ya çı­ka­ma­dı­k” de­di. Tür­ki­ye eko­no­mi­si için en önem­li prob­le­min ca­ri açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Boy­dak, kur­lar­da­ki hız­lı ar­tı­şın sa­na­yi­ci­yi te­dir­gin et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Özel­lik­le dö­viz bor­cu bu­lu­nan şir­ket­le­rin sı­kın­tı­sı­na işa­ret eden Boy­dak, “Kur­lar as­lın­da bu se­vi­ye­ler­de ol­ma­lı ama den­ge­li yük­sel­me­liy­di. Çok sert bir ha­re­ket ol­du. Şu an iç pi­ya­sa­da sı­kın­tı var. İh­ra­cat odak­lı ça­lı­şan fir­ma­la­rı­mı­zın da­ha çok ol­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz. Bu dö­nem ih­ra­ca­ta odak­lan­mak ge­re­ki­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Sa­na­yi­ci­nin her za­man dü­şük fa­iz­den ya­na ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Boy­dak, bü­yü­me için dü­şük fai­zin ge­rek­li ol­du­ğu­nu kaydetti.

Ni­te­lik­li ele­man sı­kın­tı­sı var

Sa­na­yi­ci­nin ni­te­lik­li ele­man sı­kın­tı­sı çek­ti­ği­ni anlatan Boy­dak, “İs­te­di­ği­miz ye­te­nek­te ele­man bu­la­mı­yo­ru­z” de­di.

TÜ­Sİ­AD’­ın ka­mu­oyu­na açık­la­dı­ğı PI­SA ra­po­ru­nu da ha­zır­la­tan isim olan Boy­dak, ni­te­lik­li ele­man açı­ğı­nı ka­pat­mak için eği­ti­min öne­mi­ne işa­ret et­ti. Boy­dak şun­la­rı söyledi:

“E­ko­no­mi­de ilk 20’yi iz­li­yor­sak eği­tim­de de ilk 20’yi iz­le­me­li­yiz. Eko­no­mik açı­dan, de­mok­ra­tik açı­dan ge­liş­mek top­lum­sal re­fah se­vi­ye­si­ni yük­selt­mek için genç nü­fus avan­ta­jımız var. Bu fır­sa­tı kul­la­nmak için eği­tim­de ni­te­li­ği ar­tır­ma­lı­yız.” Geçen yıl 520 milyon dolar ihracat yaptıklarını anlatan Boydak, “Bunun yaklaşık 150 milyon doları mobilyadan geldi. Mobilya ihracatını çok daha geliştirme imkanımız var” dedi.

Yurtdışında büyüyor

Üre­tim kül­tü­rü de­ne­yim­le­ri­nin yurt dı­şın­da da ol­duk­ça ak­tif ol­du­ğu­nu kay­de­den Boy­dak; Rus­ya, Uk­ray­na ve Ira­k’­ta da te­sis­le­ri­nin ol­du­ğu­nu söy­le­di: “Rus­ya ve Uk­ray­na­’da ken­di te­si­si­miz var. Ira­k’­ta ise iş bir­li­ği ve güç bir­li­ği içe­ri­sin­de bir te­si­si­miz mev­cut. Ora­da her ge­çen gün iş­le­ri­miz ar­ta­rak de­vam edi­yor. Çok ulus­lu şir­ket ko­lay olun­mu­yor, o şir­ket­le­rin cid­di de­ne­yim­le­ri var. Ya­şa­dı­ğı­mız 3-5 yıl­lık de­ne­yi­me bak­tı­ğı­mız­da, ya­ban­cı ül­ke­ler­le or­tak­lık kül­tü­rü çok kıy­met­li.”

Kazandığınızı paylaşın

Boydaklar hayırseverliği ile öne çıkan bir aile. Memduh Bey, büyüklerinin kendilerine verdiği en önemli tavsiyenin, kazandığını paylaşma olduğunu vurguladı. Boydak şunları vurguladı: “Kazandıklarınızı paylaşmayı ilke edinin derler. Hem kazandıklarınızı fakir fukara gariplerle paylaşın hem de iş yaptığınız tedarikçileriniz ve müşterilerinizle. Ahlaki değerlere dikkat edin derlerdi. Ne olursanız olun, nereye giderseniz gidin ama ahlaki değerlerinize dikkat edin derler. Bir de, işleriniz iyi olduğunda çok dikkat edin hemen kötü olabilir. Kötü olduğunda da aman moralinizi bozmayın her an iyi olabilir, derler.”

14 bin çalışanı var

Kayseri’de 11 bin kişilik istihdama sahip olduklarını belirten Boydak, Kayseri dışında da 3 bin civarında istihdamları olduğunu kaydetti. Boydak Güneydoğu yatırımını da şöyle anlattı: “Diyarbakır’da fabrika kurduk. Şu an 150 kişi civarında çalışanımız var ama projemizin tamamı realize edildiği zaman 450-500 civarında çalışma oluyor. Bu yatırımları duygusal sebeplerle yapmamak lazım. Oradaki insanlara aş, iş vs. önemli ama matematik temelleri de oturtmamız gerekiyor.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim