• BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Kayseri : 23 °C
  • Ankara : 18 °C
  • İstanbul : 26 °C

Davutoğlu 2. paketi açıkladı. Hayatımızda Neler Değişecek ?

Davutoğlu 2. paketi açıkladı. Hayatımızda Neler Değişecek ?
Başbakan Ahmet Davutoğlu yapısal dönüşüm programları kapsamında merakla beklenen 7 maddelik 2. paketi açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Birkaç gün önce özellikle Rusya'daki dalgalanma sebebiyle gelişmekte olan ekonomilerin finansal yapıları ve genel dengeleri itibarıyla ortaya çıkan konjonktürde de görüldüğü gibi rasyonel, soğukkanlı kriz yönetimi mantığıyla bu krizi piyasalara hissettirmeden yönetebilme kabiliyeti açısından büyük bir sınavdan sürekli geçiyoruz" dedi.

Davutoğlu, ''Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm'' başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin ikinci basın toplantısını düzenledi.

Öncelikli Dönüşüm Programları'nın çok büyük ilgi gördüğünü ve kendilerinde de heyecan uyandırdığını ifade eden Davutoğlu, Yapısal Dönüşüm Programları'nın özellikle kriz dönemlerinde orta ve uzun vadeli ekonomik dönüşümleri ortaya koyabilmek ve ülkelerin perspektiflerini, reformlarını belirleyebilmek açısından önemli endikasyonlar niteliği taşıdığını belirtti.

Davutoğlu, ilk 9 programı açıkladıktan sonra G20 toplantısına katılan Türkiye'nin, yapısal dönüşüm programını açıklayan iki ülkeden biri olduğunu, diğer ülkenin Meksika olduğunu bildirerek, şöyle dedi:

"Özellikle petrol fiyatları ve dünya piyasalarında son dönemdeki yaşanan çalkantılar da göz önüne alındığında Türkiye'nin öngörülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir perspektifle, kararlı bir orta ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm programı açıklamaya devam etmesi her şeyden önce ekonomi yönetimimizin istikrar konusundaki kararlılığını gösteren açık bir tutumdur. Bu açıdan piyasalarımızın, iş dünyamızın, kamu yönetimimizin bu yapısal dönüşüm programlarının doğasına, mantığına intibak etmeleri, bu çerçevede gerekli adımları atmaları Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik istikrarı bakımından büyük önem taşıyor."AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana reform hükümetleri olduklarını dile getiren Davutoğlu, daha olaylar gelişmeden ön alıcı şekilde tedbirleri aldıklarını, olaylar gelişmeden olabilecek krizleri yönetebilmek için kararlı ve iletişim, etkileşim ve koordinasyon içinde tepki verdiklerini ifade etti.

"Hükümetimiz 2023'e kadar ve daha ötesini görecek perspektifle politikalarını yönetiyor"

Davutoğlu, 62. hükümetin kurulmasının ardından içeride ve dışarıda birçok farklı yaklaşımlar sergilendiğini belirterek, "(Acaba 62. hükümet 8 aylık bir seçim hükümeti mi olacak, acaba ekonomi yönetimi bu 8 aya ayarlı bir takım popülist politikalara mı yönelecek?) gibi sorularla Türk ekonomisine güveni sarsmaya çalışan çevreler çıktı ama herhalde 3 ayı geçen performansımız, hem iç hem dış piyasalar açık bir şekilde gösterdi ki hükümetimiz hiçbir şekilde 8 aylık kısa bir perspektifle değil, aksine 2023'e kadar ve daha ötesini görecek orta ve uzun vadeli perspektifle politikalarını yönetiyor" dedi.

Bugünlerde bütçe görüşmelerinin devam ettiğini, bazı bakanların basın toplantısı sırasında bu görüşmeler nedeniyle ayrılacağını bildiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bütçe konuşmamda da zikrettiğim gibi kamu maliyesi, bütçe yapılandırılması ve finansal sistemin istikrarı konularındaki ilkeli tutumumuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. 62. hükümetin programında açık şekilde ortaya koyduğumuz bu perspektif, Orta Vadeli Programı açıklarken de net bir şekilde ifade edildi ve 2015 bütçesi de bunu tamamlayıcı unsurlarla kamuoyumuza arz edildi. Gerek 62. hükümet programı, gerek Orta Vadeli Program, gerek bütçe açıklaması, gerekse şimdi daha önce açıkladığımız yapısal dönüşüm programları, her şeyden önce bütün ekonomi politikamızda birkaç önemli unsuru öne çıkartıyor. Bir, bütüncül bir bakış. Reel sektör, finans sektörü, makroekonimik yapılar, bürokrasi-özel sektör ilişkisi, sosyal ve insan odaklı ekonomik yapılanma. Bütün bunlar bütüncül perspektifle alınıyor. Bu bütüncül perspektifi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Resmin tümünü gören, resmin tümünü analiz eden, bu resme göre en doğru kararları, en doğru zamanda alan bir yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz."

"Uygulamaları 3-4 aylık periyotlarla paylaşacağız"

Bu bütüncül perspektifin yanı sıra tamamlayıcılık ilişkisi, öngörülebilirlik, geleceğe dönük olarak bu öngörülebilirlik yaklaşımının spesifik somut alanlara indirgenmesinin önemli bir boyut taşıdığına işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi mecramızda ve kendi orta ve uzun vadeli reform perspektifimizde devam ederken ortaya çıkabilecek muhtemel krizler ki işte birkaç gün önce özellikle Rusya'daki dalgalanma sebebiyle gelişmekte olan ekonomilerin finansal yapıları ve genel dengeleri itibarıyla ortaya çıkan konjonktürde de görüldüğü gibi rasyonel, soğukkanlı kriz yönetimi mantığıyla bu krizi piyasalara hissettirmeden yönetebilme kabiliyeti açısından büyük bir sınavdan sürekli geçiyoruz. Aslında 2008'den bu yana bütün dünya ekonomileri kriz yönetimiyle meşgul, anlık, konjonktürel kriz yönetimleriyle. Türkiye ekonomisi bir taraftan krizi yönetiyor, krizden etkilenmeden ekonomik performansını sergiliyor, bir taraftan da uzun vadeli perspektiflerle yapısal dönüşümlerini sürdürüyor. Dolayısıyla bu yapısal dönüşüm programlarının hesap verilebilirlik, yani ilan ettiğimiz eylemlerin uygulamalarını da 3-4 aylık aylık periyotlarla sizlerle paylaşacağız. Muhtemelen bu çalışmalar tamamlandığı zaman mart, nisan gibi uygulama sonuçlarını da sizlerle paylaşma imkanı bulabileceğiz."

"Petroldeki düşüş ekonomimize olumlu etki yapacak"

Davutoğlu, "Petrol fiyatlarındaki 60 dolara geri dönüş ülke ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu etkiyi, petrol fiyatlarındaki düşüşü tüketicimize, vatandaşımıza yansıtıyoruz, pompa fiyatlarında çok ciddi düşmeler oldu. Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

Bugün açıklanan yapısal dönüşüm programları içerisinde özel sektörün de bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, 7 maddelik 2. paketi açıkladı.

İşte Davutoğlu'nun açıkladığı 7 maddelik 2. paket:

Üretimde verimliliğin arttırılması programı: Verimliliğin arttırılmasına özel bir önem vereceğiz. Sanayide toplam katkıyı yüzde 20'ye çıkartacağız. Kobi'lerin kurumsallaşmasına özel önem vereceğiz. Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımlarını güçlendireceğiz. Kaynak verimliliğini arttıracağız. Ürün çeşitliliği için destek vereceğiz. Türk Malı markalarının itibarını güçlendireceğiz.

Yurtiçi tasarruflarının arttırılması ve israfın önlenmesi: İsrafın azaltılmasını amaçlıyoruz. Yurt içi tasarruf oranını yüzde 19'a çıkartacağız. Taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredileri gözden geçireceğiz. İmalat sanayideki makine ekipmanları için istisnalar getireceğiz. Lüks tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız. Altın bankacılığını geliştireceğiz. BES'de kesinti oranlarını uluslararası seviyelere çıkartacağız. İsrafın fazla olduğu malları tespit edeceğiz. Genel bir tasarruf kampanyası yapacağız

İstanbul Finans Merkezi programı: Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak şeffaf bir piyasa oluşturulacak. İstanbul'un ilk aşamada ilk 25 ülke içinde yer almasını sağlayacağız. Haksız rekabete yol açan vergileri kaldıracağız. Finans alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız. İstanbul finans merkezi bölgesinde ulaşım alt yapısını geliştireceğiz. Hem kamuda hem de özel sektörde uluslararası sertifikalara sahip kişi sayısını arttıracağız. Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacağız.

Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi: Kamu faiz harcamalarını belli bir büyüklükte tutacağız. Sosyal yardımlarda suiistimali engelleyeceğiz. Sosyal yardımlar için veri tabanı oluşturacağız. Tarımsal desteklerin çevresel etkilerini değerlendireceğiz. saydamlığın arttırılması için bütün ihale sonuçlarının yayınlanması konusunu elden geçireceğiz. Hizmet alımlarında fayda maliyete bakacağız. Akıllı ilaç hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması: Vergilemede hizmet sunumu kalitesi artırılacak ve kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi sağlanacak. Kayıt dışının azaltılmasını ayrı bir reform paketi olarak ele alacağız. Vergi mevzuatını sadeleştireceğiz. Yerel yönetimlerin öz gelirlerini arttıracağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay alması için çalışma yapacağız. vergileme alanında teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Vergi dairelerinin beşeri ve fiziki yapısını geliştireceğiz.

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi: Özel sektör yatırımlarının GSYH'ya oranı 2018 yılı sonunda yüzde 19,3'e çıkartılacak ve gayrimenkul hariç kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının 93,9 milyar dolara ulaşması hedeflenecek. İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında Türkiye'nin ilk 40 ülke arasına girilmesi sağlanacak. Ülke ekonomisi için önem arz eden yatırımlar için bürokratik engeller kaldırılacak. İşyeri açma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlayacağız. Hukuki süreçleri kısaltacağız.

İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme: Bilgi ve veri ihtiyaçlarını karşılayan istatistik portalı kurulacak. Uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayıları arttırılacak. Ulusal ve uluslararası kullanıcılar dikkate alınarak uluslararası istatistik üreteceğiz. Tüm istatistikleri tek çatı altında toplayacağız. TÜİK'i kurumların kullanımına açacağız. Kurumlarda istatiksel veriler çıkartabilen birimler kuracağız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim