• BIST 110.932
  • Altın 175,106
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Kayseri : 8 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İstanbul : 11 °C

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Yeni Anayasa Taslağı ve Basın Açıklaması

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Yeni Anayasa Taslağı ve Basın Açıklaması
Sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinin TBMM Anayasa komisyonu tarafından kabul edileceğinin açıklanması sonucu geleceğimizle ilgili biz de söz sahibi olmak, belki bir tek önerimizin dikkate alınması yoluyla ülkemizin geleceğinde söz sahibi olabil
1.Bölüm gerekçesi;

Anayasanın Ulusal uzlaşma ile çıkması gerekmektedir. Çünkü toplumdaki tüm kesimlerin bu
Anayasa benim Anayasam diyebileceği bir metin olmalıdır.Anadolu topraklarında aynı tarihi , aynı kültürü, aynı acıları ve sevinçleri paylaşıp bir millet olarak yaşayan topluluk için anayasa yaptığımız unutulmamalı. Toplumumuzda Kürt sorunu olarak ortaya çıkan ve otuz yıldan daha fazla bir zamandır devam eden teröre kaynaklık eden ırkçı ve bölücülere fırsat vermemek gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinde Türk, Kürt, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak , Zaza , Nusayri, Arap, Kırgız, Tatar v.s. adını tek tek sayabileceğimiz onlarca topluluk yaşamaktadır. Bu kişilerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde ve Anayasanın koruyuculuğunda yaşamak istemektedirler. Anayasanın başlangıç kısmı dahil tamamında Türkiye Cumhuriyetini oluşturan milletler tek tek sayılmak ya da tüm toplumu sadece Türk milleti olarak nitelemek bazılarını ötekileştireceğinden Türkiye’de yaşayan vatandaşlar deyiminin tüm toplumda kabul göreceği kanaatindeyiz. Anayasa’da sade bir dil kullanılmalı, yoruma müsait kelimeleri kullanmaktan sakınılmalıdır. Anayasa yapım sürecine katkılar konusunda halk bilgilendirmelidir.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devlet insanlarına hizmet için vardır.Devlet bireyin refah ve mutluluğu için var olmalıdır. İnsanlarını asla aşağılamaz. En yüksek değer olarak görür. Bir kısım insanlarına diğerlerinden daha fazla değer vermez, korumak için kanun çıkaramaz. Tam ve mutlak eşitliğin istisnasıancak diğerlerine göre korunması gereken kadınlara, özürlülere, çocuklara, yaşlılara, şehit yakınlarına ve kimsesizlere pozitif ayrımcılık yoluyla olur.
Yapılan tüm törenlerde asker millet imajı yaratan protokol kuralları kaldırılmalı herkesin millete hizmet eden kişiler olduğu bilinmelidir.
Devlet din,dil ve kültür belirleyiciliğinden ,tek tip insan yetiştirme baskısından vaz geçmeli , inancını yaşama , dilini kullanma ve kültürünü devam ettirmek için hukuki eşitlik temelinde vatandaşların taleplerine onun hizmetinde olarak cevap vermelidir.
Herkes ana dilini serbestçe kullanma ve öğrenme hakkına sahiptir. Anadilde eğitim herkesin hakkıdır. Ancak her ülkenin ortak bir dilinin de bulunması zorunludur. İngiliz sömürgesi olan devletlerde, Belçika ‘da yaşanan milli birlik sorunları hep dil birliği olmadığından çıkmıştır. Belçika bu nedenle bölünme aşamasındadır. Ancak hiç Türkçe bilmeyen bazı yörelerde ana dilde eğitim yapılıp ortak dilinde öğretilmesi zorunlu hale getirilebilir. Ortak dil ile birlikte diğer dilleri öğrenmek isteyenler için isteğe bağlı dil dersleri konulur. Yerel yönetimler kendi bölgelerinin dil ve lehçelerine göre hizmet sunumunda fatura, broşür, yön levhası v.s. bastırır.
Türkiye Cumhuriyetinin istiklal marşı, al yıldızlı al bayrağı veBaşkentin Ankara oluşunda tartışma olamaz.
Laik devlet ya da laiklik terimleri ise kimilerine göre itici kimilerine göre vazgeçilmez ana kuraldır. Uygulamada çoğu zaman laikliğin yorumundan dolayı kargaşa hatta kavgalar çıkmaktadır. Birilerinin inanç özgürlüğüne ve kılık kıyafetine dokunmayacak, tüm dinlere ve inançlara saygılı bir laiklik anlayışını ancak laikliği anayasaya tarif ederek koymamız gerekmektedir. Bu sayede birileri mahalle baskısı olacağı korkusundan kurtulur, birileri de inancı çerçevesinde hareket edebilme imkânına kavuşur.

1.Bölüme örnek metin:

Türkiye devleti ülkemiz Türkiye’de yaşayan vatandaşların oluşturduğu bir cumhuriyettir.
İnsan haklarını, her türlü dini ve fikri özgürlükleri, demokrasiyi, sosyal devlet olmayı ve hukuku vazgeçilmez ilkeleri olarak görür.Dinlerce kutsal sayılan değerlere saygı duyar. Devlet, dinler ve inançlar arasında tarafsız olup, ,inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır.
Ülkenin resmi dili Türkçedir. Herkes ana dilini serbestçe kullanma ve öğrenme hakkına sahiptir. Resmi dil ile birlikte kendi ana dili ile eğitim ise isteğe bağlıdır.Yerel yönetimler hizmet sunma alanında yerel dillere de imkân sağlayabilir. Devletin milli marşı İstiklal Marşı, Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Başkenti Ankara’dır.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Devletin temel görevi insanlarına hizmet etmektir. İnsanlarına hizmet etmeyi engellemeye yönelik tehditlere karşı önlemlerini alır. İnsanları arasında hiçbir sınıf ve zümreye ayrıcalık tanımaz.. Bir kısım insanlarına diğerlerinden daha fazla değer vermez, korumak için kanun çıkaramaz. İnsanları da kanun önünde eşittir. Tam ve mutlak eşitliğin istisnası ancak diğerlerine göre korunması gereken kadınlara, çocuklara, yaşlılara, şehit yakınlarına ve kimsesizlere pozitif ayrımcılık yoluyla olur.
Devlet,Devlet din,dil ve kültür belirleyiciliği yapıp ,tek tip insan yetiştirme baskısı yapamaz. İnancını yaşama, dilini kullanma ve kültürünü devam ettirmek için için hukuki eşitlik temelinde vatandaşların taleplerine onun hizmetinde olarak cevap vermelidir. Protokol kuralları özgürlükler ve sivilleşme dikkate alınarak düzenlenir.
Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere aittir.
Anayasa en üstün normdur. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa mahkemesi yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetler, yorum yoluyla da olsa yasama yetkisini kullanamaz.

2.Bölüm gerekçesi;

Temel hak özgürlükler mevcut Anayasamızda tek yek sayılmakla birlikte ancak denilerek şu şartlarla kısıtlanır denmekteydi. Bu durumda da bizler en çok bu ancaklardan sonrasını bilir hale geldik özgürlükleri asla tadamadık. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklamasını özgürce yapma yerine polis gözetiminde yaptık. Bu nedenle bu Anayasada ancak bulunmamalı, eğer kişiler bunları yaparken suç işledi ise ceza görmelidir.
Savaş ve sıkıyönetim hali dahil insanların yaşama ve vücut bütünlüğü hakkı tartışılmamalıdır. İşkence, faili meçhuller tarih olmalıdır. Ancak birden fazla kişiyi hunharca katleden ya da toplu katliam yapanlara ölüm cezası verilmelidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ise ağırlaştırılmış kelimesi ölüm cezasının bir kerelik affı ile ağırlaştırılmış hale dönüştürüldüğünden bir kez afdan faydalandıkları için yapılacak bir genel aftan faydalanmamalıdırlar.
Kişiler mahkeme kararı olmadan suçlu sayılamaz. Kanunda açıkça yazmayan fiilden dolayı da ceza verilemez.
Ailenin korunması esastır. Mevcut Anayasada çocukların korunması amacı ile ailelerin yıkılmasına ve çocuk ailelerin çocuklarının korunamamasına neden olunmaktadır. Çocuk yaşta evlenenlerin çocuğunun olması halinde taraflar hapis edilmek yerine maddi ve manevi destek sağlanarak yapılan yanlışlığın ikinci bir yanlışlıkla daha da yanlış hale getirilmesi önlenmelidir. Cezadan kurtulmak amacı ile yapılabilecek sahte evliliklerde de boşanma kararı verecek hakim bu amaçla evliliğin yapıldığını ve anlaşmalı olarak boşanıldığını tespit etmesi halinde kusurlu taraf hakkında ertelenen cezanın uygulanmasına karar vermelidir. Tarafların evlenme iradesi olmayıp gerçekten cinsel istismar edenler cezalandırılmalıdır. Toplum tarafından genel kabul görmeyen cinsel yaşam tercihleri teşvik amaçlı alenen yapılamaz.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Yerel yönetimler fırsat eşitliği sağlamak amaçlı burslar verebilmelidir. Eğitim ve öğretim yapılan binaların yapımı, bakımı ve giderleri yerel yönetimlerce karşılanmalıdır. Öğretmenlerin denetimi ve yerleştirmesi puan esaslı olarak yerel yönetimlere bırakılmalı ancak ilk tayin, sayı ve maaşları merkezi yönetimce belirlenmelidir. Tüm kesimlerde kılık kıyafet serbest olmalıdır. Ancak belgelerde yüzü kimliğini tespit edecek şekilde açık olmalıdır. Güvenlik denetimlerinde de yüz kimlik belirlenecek kadar açılması istenebilir.
Tüm çalışanların sendikal örgütlenme, grev ve lokavt yapma hakkı olmalıdır. Devlet işsizliği önleyici tedbirleri almak, işsizlere sosyal durumu iyi olmayanlara yardım yapmalıdır.
Herkes sosyal güvenlik hakkına sahip olmalıdır. Ülkede mevcut asgari ücret vergiden muaf olmalıdır. Kişilerin aldığı ücreti eksik gösterenler, sigorta yapmayanlar ve asgari ücretten az ücret ödeyenlere ağır para cezaları verilmelidir. İşverenler tüm ödemelerini bankadan yapmalı, ikili ödeme sistemi kaldırılmalıdır.
Cuma günleri mesai saatleri Cuma namazına gitmeye imkan sağlayacak şekilde düzenlenir. Tüm dinlerin kutsal günleri mensuplarına tatil edilir.

2. Bölüme örnek metin :

Vatandaşlar her türlü temel hak ve özgürlüğe sahiptir. Temel hak ve özgürlükler toplumun güvenliği, sağlığı ve huzuru amacı ile kanunla sınırlanabilir.
Savaş, Sıkıyönetim ve olağan üstü hallerde yaşama hakkına, maddi ve manevi bütünlüğüne dokunmama (işkence) hakkı hariç kişilerin temel hak ve hürriyetleri kanunla kısıtlanıp, sınırlanabilir. Suç ve cezalar geriye yürümez. Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.
Askerlik hizmeti hariç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
Herkes kişi hak ve güvenliğine sahiptir. Kişiler haklarında istenen ceza miktarı 10 yıl ve daha fazla olan suçlular ile hakimin takdirine göre suç işlemeyi itiyad haline getirenler hariç tutuklanamaz. İstenen cezalar 10 yıl ve daha fazla ise tutukluluk süresi en fazla 10 yıldır. Cezalarda kanunilik şarttır. Cezalar kesinleştikten sonra infaz edilir. Faillere eski ve yeni normlardan lehe olanı uygulanır. Hunharca cinayet işleyenler ve toplu katliam yapanlara ölüm cezası verilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hiçbir surette aftan faydalanamazlar.
Özel hayatın gizliliği esastır. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Herkes haberleşme, yerleşme ve seyahat, din ve vicdan, düşünce ve kanaat, düşünceyi açıklama yayma, bilim sanat hürriyetine sahiptir. Basın sansürsüz olarak yayın hakkına sahiptir. Basın ve yayın araçlarına el konulamaz. İzin almaksızın dernek kurulabilir, Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir, basın açıklaması yapabilir. Hak arama ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Kamu yararı hariç mülkiyet hakkı sahibidir. Kanunlarda açıkça yazılan sınırlamalar hariçtemel hak ve hürriyetler anayasal güvence altındadır.
Aile toplumun temelidir. Eşler arasında eşitlik esastır. Devlet kültürel ve dini değerlere saygı duyar. Yaş küçüklüğü nedeni ile evlenen kişilere verilecek ceza ertelenir.Çocuğu olan eşlere ceza verilemez. Evlenen eşlerin boşanma kararını verecek hâkim kusur durumuna göre ertelenen cezanın infazına karar verebilir.
Eğitim ve öğretim hakkından kimse yoksun bırakılamaz. Devlet ve yerel yönetimler yoksul öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için önlemler alır. Burs ve imkan sağlar. Temel eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Kimse kıyafet giymeye zorlanamaz. Devletin belirleyeceği ortak müfredat şart olmakla birlikte yerel yönetimlerce ek dersler ilave edilebilir veya özel okul açılabilir, Öğretmenlerin sayı ve maaşları merkezi yönetim tarafından belirlenmek ve ödenmek dışında tayin, nakil ve denetimleri de yerel yönetimlerce yapılır.
Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak, işsizliği önlemek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Çalışma şartları kanun ve toplu sözleşmelerle düzenlenir. Bütün çalışanların sendika kurma, üye olma toplu sözleşme, grev ve lokavt yapma hakkı vardır.
Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet geliri olmayanlara da sosyal güvenlik sağlamak zorundadır. Asgari ücret vergiden muaftır.
Cuma günleri mesai saatleri Cuma namazına gitmeye imkan sağlayacak şekilde düzenlenir. Tüm dinlerin kutsal günleri mensuplarına tatil edilir.
Anayasanın kabulünden önce bu Anayasaya aykırı tüm kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 yıl içerisinde bu Anayasaya uygun hale getirilir ya da iptal edilir. Anayasaya uygun hale getirilmeyen kanunlar için Anayasa Mahkemesine başvurularak iptalleri sağlanır.

3. Bölüm gerekçesi;

Türkiye’den bazı olağanüstü şartlar nedeni ile çok sayıda kişi vatandaşlıktan çıkarılmış olduğundan bunların anayasanın kabulü ile bir kereye mahsus yeniden vatandaşlığa alınması yeni Anayasa döneminde açılacak bir beyaz sayfa olacaktır.
El konulan tüm vakıf malları iade edilir, edilemeyenlerin bedeli ödenerek iadesi sağlanır.
Askerlik hizmeti profesyonel askerler tarafından yerine getirilir. Anayasanın kabulünden itibaren 5 yıl içerisinde zorunlu askerlik temel eğitim hariç kaldırılmalıdır. Temel eğitim süresi 6 ayı geçmemeli ve bu süre ülkenin ihtiyaçlarına göre ihtiyaç duyulan branşlardadevlet hizmeti sırasında yapmış kabul edilmelidir. Savaş ve seferberlik hallerinde askerlik zorunludur. Askerlik hizmetini silahlı olarak yapmak istemeyenler diğerlerinin iki katı süre ile askerliklerini silah almadan mutfak, inşaat, temizlik işlerinde yaparak yerine getirirler.
Yargının bağımsızlığının gerekliliği olarak hakim ve savcılar hariç herkes siyasi partilere üye olabilmelidir. Devlet memurlarının Türkiye’nin en tahsilleri kimseleri olarak siyasi partilere üye olamaması ülke için bir eksikliktir. Ancak Siyasi partilere kayıt ve istifa da kolaylaştırılmalıdır. İnternet ortamında e devlet şifresi ve elektronik imza ile kayıt ve istifa mümkün olmalıdır. Üyelikten ihraç ise parti kurullarında karar verilerek mümkün olmalı kimse gereksiz yere parti üyeliğinden atılamamalıdır.
Siyasi partiler organlarında görev alanların kesinleşmiş hapisceza almaları dolayısıyla suç odağı haline geldiğinin somut bir şekilde belirlenmesi ya da yöneticilerinin silahlı illegal örgütlere açıkça destek vermeleri halinde temelli kapatılmalı ve kapatılmaya neden olarak sayılan kişiler bir daha parti kuramamalı ve milletvekili 10 yıl süre ile olamamalıdır.
Mevcut durumda siyaset varlıklı kişilerin sürdürebildiği, aday olabildiği ve her ne kadar bir yasak olmasa da fiilen fakirlerin aktif olamadığı bir meslek olarak sürdürülebilmektedir. Bu nedenle herkes bu alanda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
Türkiye’de toplam 500 milletvekili bulunmalıdır. Bunların 400 tanesi % 5 seçim barajını aşan siyasi partilerin adayları arasından il bazında, nüfus ve aldıkları oy oranına göre seçilmeli. Kalan 100 milletvekili ise seçime katılan tüm partilerin Türkiye çapında ve yurt dışında aldıkları oy oranına göre barajsız seçilmelidir. Her siyasi parti seçim döneminde 50 de yedek milletvekili adayı belirlemeli boşalan parti kontenjanı bu yedeklerden tamamlanmalıdır. Bu yedekler harici 50’den fazla boşalan olursa ara seçim yapılabilir.
Milletvekili adayları o seçim bölgesinde kayıtlı partili üyelerin tümünün yargı gözetiminde yapacağı ön seçimle belirlenir. Genel merkezler makul ve yargı denetimine tabi gerekçe göstermek şartı ile seçilen adayı aday göstermeyebilir. Ancak aday yargı kararı ile haklı çıkması halinde yerine konan aday seçilmişse onun milletvekilliği iptal olur ve kendisi milletvekili olur. Kalan 100 milletvekili ise merkez yönetim kararı ile belirlenir. Bu sayede partilerin genel başkan, genel merkez baskısı azaltılmış ancak genel merkezinde işleri yürüteceği kadrolarla iş yapmasının önü açılmıştır.
Hakim, savcı, memur ve askerler seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerce aday gösterilmesi halinde aday gösterildiğinin kesinleştiği tarihten seçim sonuçları açıklanıncaya kadar geçen süre içerisinde ücretli izinli sayılmalıdırlar. Bu sayede ücretli çalışanların aday olmaları ve fırsat eşitliği sağlanması amaçlanmıştır.
Seçimler dört yılda bir yapılır. Yargı ve Yüksek seçim kurulu gözetiminde yapılır. Yüksek seçim kurulunun anayasaya aykırı olduğu düşünülen kararlarına karşı müracaat üzerine ya da resen Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme yapılarak Anayasaya aykırı karar varsa iptal edilir. Yüksek seçim kurulunun bunun dışındaki tüm kararları ise kesindir.
Milletvekilleri kendi inançlarına uygun yemin etmelidirler. Kutsal kitaplara inananlar onun üzerine el basarak, kutsal kitap üzerine yemin etmek istemeyenler ise inandıkları kutsal üzerine yemin etmelidirler.
Milletvekillerinin yasama meclisindeki beyanları ve işleri dokunulmazdır. Milletvekili olmadan önce ya da milletvekili olduktan sonraki iş ve eylemleri dolayısıyla yargılama serbesttir. Ancak mahkeme tarafından verilecek karar ne olursa olsun, milletvekili tutuklanamaz, tutuklu ise bırakılır, gözaltına alınamaz, ifade vermesi için zor kullanılamaz. Ancak yargılamanın devamı için ifadesine başvurulması zorunlu olanların yapılan davete rağmen gelmemeleri halinde meclis başkanlığına teskere yazılarak milletvekilinin meclis çalışmalarına katılımının ifade verinceye kadar askıya alınması istenebilir. Meclis 3/5 çoğunlukla uygun görürse üyeliği askıya alır. Türkiye Büyük Millet meclisinin ana görevi yasamadır. Bunun dışında savaş ilanı, güvenoyu, denetim komisyonu v.s. görevleri de Anayasada sayılmalıdır.
Meclis tarafından kabul edilecek kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından onanarak resmi gazetede yayınlanır. Uygun bulunmayanlar bir daha görüşülmek üzere meclise geri gönderilir ya da Anayasa’ya aykırılı nedeni ile Anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunabilir. 4/5 çoğunlukla geçen kanunlar Anayasa hükmünde olduğundan direk yayınlanmak zorunda olup Anayasaya aykırılı da iddia olunamaz. Anayasa mahkemesine gidilemez.


3. Bölüm örnek metin;

Ülkede yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaşlığa kabul ve çıkarılma kanunun gösterdiği şartlarda olur. Anayasanın kabulü ile şimdiye kadar Türk vatandaşlığından herhangi bir şekilde çıkarılanlar bir defaya mahsus yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilir.
Tüm vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bildirimde bulunarak önceden izin almadan siyasi parti kurulabilir.Siyasi partilere Subaylar ,Hakim ve savcılar hariç vatandaşlar üye olabilir. Siyasi partiler ve sendikalar istifa etmek isteyen üyelerine e devlet ya da elektronik imza yöntemi ile istifa imkan sağlamak zorundadır. Merkez karar ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ya da ortak beyan ve işlemleri dolayısıyla kesinleşmiş mahkeme kararı ile hapis cezası almaları dolayısıyla suç örgütü kimliğine bürünmesi ya da silahlı örgütlerle bağı tespit edilmesi halinde temelli kapatılır. Kapatılmasına neden olanların bir daha parti yöneticisi ve milletvekili olması yasaktır.
Herkes kazancı ile orantılı vergi vermek zorundadır.Asgari ücret vergiden muaftır.
El konulan tarihi eser niteliğindeki tüm vakıf malları iade edilir, edilemeyenlerin bedeli ödenerek iadesi sağlanır.
Askerlik hizmeti profesyonel askerler tarafından yerine getirilir. Anayasanın kabulünden itibaren 5 yıl içerisinde zorunlu askerlik temel eğitim hariç kaldırılmalıdır. Temel eğitim süresi 6 ayı geçmemeli ve bu süre ülkenin ihtiyaçlarına göre ihtiyaç duyulan branşlarda devlet hizmeti sırasında yapmış kabul edilmelidir. Savaş ve seferberlik hallerinde askerlik zorunludur. Askerlik hizmetini silahlı olarak yapmak istemeyenler diğerlerinin iki katı süre ile askerliklerini silah almadan mutfak, inşaat, temizlik işlerinde yaparak yerine getirirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 500 milletvekilinden oluşur. 400 milletvekili % 5 seçim barajına göre seçilir. Kalan 100 milletvekili ise partilerin ya da bağımsız adayların Türkiye genelinde aldıkları oy oranına göre seçilir. Milletvekilliğinin ölüm, ceza v.s. nedenlerle düşmesi halinde mensubu olduğu partinin yedek adaylarından ilk sıradaki milletvekili olur. Partiler her seçim dönemi için 50 yedek aday gösterirler. Boşalma 50’den fazla olursa ara seçim yapılır. Siyasi partiler her seçim çevresi ve Türkiye geneli için tüm üyelerinin yargı gözetiminde oy kullanması yolu ile adaylarını belirler. Parti genel merkezleri makul sebep göstermek ve yargı sürecine açık olmak şartı ile önseçimi kazanan adayları aday göstermeyebilir. Yargılama sonucu aday haklı çıkarsa milletvekilliğine hak kazanır. Yerine seçilen vekilin vekilliği düşer. 18 yaşını dolduran, 1 yıldan fazla mahkûmiyeti bulunmayan ya da mahkûmiyetlerinininfazı üzerinden 5 yıl geçen her vatandaş seçilme hakkına sahiptir. Hâkim ve savcılar, memurlar, askerler aday gösterildikleri takdirde adaylığı ilan edildikten seçim sonuçlanıncaya kadar ücretli izinli sayılırlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 4 yılda bir yapılır. Yenisi seçilinceye kadar süresi biten meclisin görevi devam eder. Bir milletvekili ara vermeden en çok 4 seçim dönemi milletvekili seçilebilir. Seçimler yargı organlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Seçimler konusunda üst kurul Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay tarafından seçilen 6 , Danıştay tarafından seçilen 4 ve TBMM tarafından partilerin temsil oranlarına göre seçilecek 5 üyeden oluşur. Yüksek seçim kurulunun kararlarının Anayasa’ya aykırılığı söz konusu olursa müracaat üzerine ya da res’en Anayasa Mahkemesi kararı inceleyip iptal edebilir.
Milletvekilleri kendi kutsal kitaplarına el basarak Anayasaya sadık kalacaklarına dair yemin ederler. Kutsal saydıkları kitap üzerine yemin etmek istemeyenlerde kutsal saydıkları değerler adına yemin ederler. Milletvekilliği ile bağdaşan veya yasaklanan işler kanunla düzenlenir. Yasama dokunulmazlığı mutlaktır. Milletvekilliği öncesi ve sonrasında işlediği suçlarla ilgili yargılama devam eder. Ancak milletvekili yargılama sonuçlanıp kesinleşse dahi seçim dönemi sona erene kadar tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. İfade vermek için zorla getirme kararı verilemez. Mahkeme davetine uymayan üye ile ilgili Meclis Başkanlığından ifade verene kadar meclis faaliyetlerine katılmama cezası verilmesi için başvurulur. 3 kez katılmama kararı verilmesine rağmen ifade vermeye gitmeyen milletvekilinin vekilliği meclisin 3/5 çoğunluğunun oyu ile ifade verinceye kadar askıya alınır. Milletvekillerinin özlük hakları kanunla düzenlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi yasama faaliyetlerini yürütmektir. Savaş kararını da verir. Gecikmesinde zarar olan halde başkomutan Cumhurbaşkanı tarafından verilen savaş kararlarını görüşür. Bütçe Cumhurbaşkanınca hazırlanır. . Bakanlar kuruluna güvenoyu verilmesinde salt çoğunluk 251 üyenin oyu yeterlidir. Güvenoylaması ile hükümetin düşürülmesi isteminde de aynı oy oranı geçerlidir. Anayasa değişikliklerinde 334 kişilik çoğunluk gerekir. Halk oyuna sunulması istenen Anayasa değişiklikleri için meclisin 3/5 oyu yeterlidir. Meclis bunların dışında kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Meclis istediği bir konuda soruşturma komisyonu kurabilir. Komisyonların hazırlayacağı raporlar ve karşı oy şerhleri mecliste okunur.
Milletvekilleri yasa teklifi, bakanlar kurulu ise yasa tasarısı verirler. Teklif ve tasarılar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan iç tüzük hükümlerine uygun olarak yasalaştırılır. Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından onanarak resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı uygun görmediği kanunları ya da kanunun ilgili bölümünü bir daha görüşülmek üzere meclise geri gönderir ya da anayasa mahkemesine iptal için başvurabilir. İkinci kez görüşülen kanunlar aynen gelirse Cumhurbaşkanı onaylamakla birlikte Anayasa Mahkemesine de başvurabilir. Oylama sonucu 4/5 çoğunluk varsa kanunu onaylayıp yayınlamak zorundadır.

4. Bölüm gerekçesi;

Ülkemiz yönetimde iki başlılık nedeni birçok ekonomik ve siyasi krizlere neden olmuştur. Millet kimi iktidarda görmek isterse onun yönetimi için hak ve sorumlulukları paylaşılmış bize özel bir yapının olmasında fayda vardır. Özal zamanındaki emanetçi başbakanlar ile Sezer zamanındaki vetocu anlayış buna örnek gösterilebilir. Bu nedenle Ülkenin yönetimi Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile onun atadığı bakanlar tarafından yönetilir. Bugünkünden farkı ise bakanlar kurulunun başkanının Cumhurbaşkanı olmasıdır. Cumhurbaşkanı 4 yılda bir genel seçimlerle birlikte halk tarafından seçilir. Seçilmek için en yüksek oyu almak yeterlidir.Bakanlar kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven oyu ister. Ard arda atadığı üç bakanlar kuruluna meclis güvenoyu vermezse Cumhurbaşkanı Meclisi fesih eder ve iki ay içerisinde ülkeyi seçime götürür. Seçilen ikinci mecliste 3 kez güvenoyu vermezse genel seçimler Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılarak yenilenir. Yeni seçilecek meclis eskisinin süresini tamamlar. Seçim döneminin dördüncü yılı ise genel seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılır.Cumhurbaşkanlığına seçime katılabilecek tüm siyasi partiler veya mecliste 20 milletvekilinin teklifi ile aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı adayları kişi ve kurumlardan kayıtları tutulmak kaydı ile yardım alabilir.Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edildiğinde yemin ederek görevine başlar. Bir ay içinde bakanlar kurulunu belirleyip meclise sunar. Cumhurbaşkanına Bakanlar kurulundan devlet bakanları yoksa diğer bakanlar vekillik eder.
Bakanlar kurulu devlet bakanları ve bakanlardan oluşur. Bakanlar cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Bakanlar kurulu listesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduktan sonra güven oylaması yapılır. Güvenoyu alamayan bakanlar kurulu yerine Cumhurbaşkanı tarafından yenisi atanır. Güvenoyu için üye tamsayısının yarıdan bir fazlası yeterlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bakanların tümü ya da bir bakan için güven oylaması istenebilir. Yürütmede sorumluluk Cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna aittir.
Milli Güvenlik Kurumu kaldırılmalı . Onun yerine tamamen yürütmenin kontrolünde iç veya dış güvenlik yüksek iştişare toplantıları yapılmalıdır.
Asker sivil ilişkilerinde sivil otoritenin sağlanması demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmalıdır.Askeri vesayetten kurtulmak için Anayasal sınırlar iyi çizilmelidir. Olağanüstü hal sıkıyönetim ancak savaş hallerinde kararıTürkiye Büyük millet meclisi verir. Ancak bu dönemde dahi askeri kişilerin yönetime el koyması ya da demokrasinin rafa kaldırılması anlamına gelecek kanun maddeleri olmamalıdır. İç hizmet kanunun 35 maddesi gibi cumhuriyeti koruma ve kollama görevi bir kuruma değil topyekun demokratik yapıya ait olduğu vurgulanmalıdır.
Yüksek askeri şurada ordu içerisindeki generalliğe kadar olan rütbelerdeki askerlerin terfileri görüşülüp karara bağlanmalı, bu kurula Milli Savuma Bakanı başkanlık etmelidir. Generallerin tayin, terfi ve emekliliklerine bakanlar kurulu karar vermelidir.
Şehirler içerisindeki askeri tesislerin yerel yönetimlere devri konusunda Genelkurmayın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca karar verilir.
İç güvenlikten içişleri bakanlığı ve Emniyet genel müdürlüğü sorumlu olup , jandarma teşkilatı lağvedilip kadroları polis ve emniyet görevlisi olmalıdır.

4. Bölüm örnek metin :

Cumhurbaşkanı seçimi 4 yılda bir genel seçimlerle birlikte yapılır. Seçilmek için en yüksek oyu almak yeterlidir. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu başkanıdır. Cumhurbaşkanınca atanacak bakanlar kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi güven oyu verir. Ard arda 3 bakanlar kurulu listesi meclis tarafından güven oyu alamazsa Cumhurbaşkanı Meclisi fesih eder ve 2 ay içerisinde yeni bir seçime gidilir.Seçilen ikinci mecliste 3 kez güvenoyu vermezse genel seçimler Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılarak yenilenir. Yeni seçilecek meclis eskisinin süresini tamamlar. Seçim döneminin son yılında ise Cumhurbaşkanı seçimi de birlikte yapılır. Cumhurbaşkanlığına seçime katılabilecek tüm siyasi partiler veya meclisteki 20 milletvekili aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı adayları kişi ve kurumlardankayıtları tutulmak kaydı ile yardım alabilir.
Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edildiğinde yemin ederek görevine başlar. Bir ay içinde bakanlar kurulunu belirleyip meclise sunar. Cumhurbaşkanlığına Bakanlar kurulundan devlet bakanları yoksa sırasıyla diğer bakanlar vekillik eder.
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek yedi kişiden oluşacak Devlet Denetleme Kurulu tüm kamu kurumlarını denetleyebilir. Hazırlayacağı raporu Cumhurbaşkanına ve ilgili kurumlara gönderir. İlgili kurumlar raporların gereğini yerine getirir.
Bakanlar kurulu devlet bakanları ve bakanlardan oluşur. Devlet bakanları ve bakanlar cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Bakanlar kurulu listesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduktan sonra güven oylaması yapılır. Güvenoyu alamayan bakanlar kurulu yerine Cumhurbaşkanı tarafından yenisi atanır. Güvenoyu için üye tamsayısının yarıdan bir fazlası yeterlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bakanların tümü ya da bir bakan için güven oylaması istenebilir. Yürütmede sorumluluk Cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna aittir.
Milli Güvenlik stratejileri tamamen yürütmenin kontrolünde iç veya dış güvenlik yüksek istişare toplantıları yapılarak belirlenir.
Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı olup, Genelkurmay başkanı ve Kuvvet komutanları generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.
Yüksek askeri şurada ordu içerisindeki generalliğe kadar olan rütbelerdeki askerlerin terfileri görüşülüp karara bağlanır, bu kurula Milli Savuma Bakanı başkanlık eder. Generallerin tayin, terfi ve emekliliklerine bakanlar kurulu karar verir.
Şehirler içerisindeki askeri tesislerin yerel yönetimlere devri konusunda Genelkurmayın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca karar verilir.
Savaş anında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilebilir. Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi hiçbir kuruma tek başına verilemez. Tüm demokratik kurumlar Cumhuriyeti korumak ve kollamak zorundadır.
İç güvenlikten içişleri bakanlığı ve Emniyet genel müdürlüğü sorumlu olup , jandarma teşkilatı lağvedilip kadroları polis ve emniyet genel müdürlüğü emrine devir edilir.
Milli istihbarat Teşkilatı devletin iç ve dış güvenliğinden sorumludur. Güvenlik yüksek kurullarının politikalarının hayata geçirilmesi görevidir. MİT görevlileri, Cumhurbaşkanına bağlı olup iş ve eylemlerinden dolayı Devlet denetleme kurulu tarafından araştırıldıktan sonra verilecek rapora göre Cumhurbaşkanının izni ile yargılanabilir,

5. bölüm gerekçesi;

Son yılların en çok tartışılan konusu yerel yönetimlerin yapısı ve merkezi idarenin vesayeti konusudur. Bu konunun daha fazla demokrasi ile çözüleceği kanaatindeyiz. Ülkemiz yapısı itibarı ile hiçbir ülkeye benzemez. Bu nedenle hiçbir ülke ya da demokrasi bize model olamaz. Bu nedenle ne kadar özerk yapı olursa olsun bugünkü demokrasi düzeyimizde ve yapımızda ayrı güvenlik teşkilatı asla düşünülemez. Hele bilhassa terör örgütü güçlerinin mahalli güvenliği sağlaması v.s. asla düşünülemez. O halde daha fazla demokrasi hangi alanlarda sağlanacaktır.

Savunma , güvenlik. Eğitim müfredatının ortak olması ve belirlenmesi ve adalet dışındaki hizmetler devlet eli ile yürütülmeli, diğer hizmetler yerel yönetimler ve özel sektörce yürütülebilmelidir.
İllerin valiler tarafından yönetilmesine son verilecektir. Türkiye idari açıdan 80 coğrafi ile bölünecektir. İller siyasi partilerin göstereceği adaylar arasından halk tarafından seçilecek ne belediye başkanı ne de vali olacak Yerel Yönetim başkanı tarafından yönetilecektir.
Yerel yönetim başkanı İl’i; İl encümeni ve İl Meclisi ile birlikte yönetecektir. İl meclisi 50 üyeden oluşmalıdır. İl 50 coğrafi bölgeye bölünüp her bölgeye kişi ya da partiler tek aday göstererek aday olunarak meclis üyeleri seçilmelidir. Bu sayede daha bağımsız, yerele hizmet edecek, bölgesinin sorunlarını yerel yönetime taşıyabilecek sevilen sayılan toplumla ilgili kişilerin meclis üyesi olmaları sağlanacaktır. Bu durum daha fazla demokrasi demektir. Merkezi idare ve siyasal kaygı baskısı da ortadan kalkacaktır.
Yerel yönetimler sivil toplum örgütlerinin toplum için yararlı hizmetlerinde yardımcı olmalıdır. Kamu yararı alanı daraltılmalı, özel alan genişletilmelidir.
İllerdeki güvenlik harici diğer il müdürleri yerel yönetim başkanı tarafından atanmalı , il meclisince 2/3 çoğunluk oyu güven duyulmayan müdür istifa etmiş sayılmalıdır. Böylelikle il meclislerinin etkinliği de artırılmış olur. İl müdürleri halka hizmet etmelerinin gerekliliğinin bilinci ile halka karşı daha saygılı ve daha çok hizmet etmenin gerektiği bilinci ile hareket ederler.
İl encümeninde de meclis çoğunluğu vardır. 4 meclis üyesine karşı Yerel yönetim başkanı ile Belediye ve Maliye İl müdürleri encümen üyesidirler. Bunların yerine yardımcıları ve yedekleri katılarak toplantı yapılır.
Memur atamaları merkezi sınav sistemi ile olmalı ve merkezi idare tarafından verilecek kadroya göre yapılmalıdır. İl dışı yer değiştirmelerde de puanlama usulü geçerli olmalıdır.
Yerel meclislerin görev ve yetkileri kanunla düzenlenmelidir.5. Bölüm örnek metin ;

Savunma, güvenlik, adalet ve eğitim müfredatının ortak olması ve belirlenmesi hizmetleri devlet eli yürütülmeli, diğer hizmetler yerel yönetimler veya özel sektörce yürütülebilmelidir.
Türkiye idari yapı olarak illerden oluşmaktadır. İller, siyasi partiler tarafından gösterilecek adaylar içerisinden halk tarafından seçilen yerel yönetimin başkanı tarafından yönetilir. İl Müdürleri Yerel yönetim başkanı tarafından atanır. Güvenlik il müdürleri merkezi idare tarafından atanır. İlin bütçesi meclis tarafından kabul edilir. İl müdürleri merkezi idare ve meclis tarafından da denetlenir. Güven duyulmadığı 2/3 meclis çoğunluğu tarafından belirlenen il müdürü istifa etmiş sayılır. Yerine yenisi aynı yolla atanır. İllerde seçimle iş başına gelecek 50 üyeden oluşacak il meclisleri bulunur. İller 50 seçim bölgesine bölünerek her seçim bölgesi için bağımsız ya da partiler tarafından aday gösterilerek aday olunabilir. İl meclislerinin işleyişi ile ilgili işler kanunla düzenlenir. İl encümeni Yerel yönetim başkanı, Belediye il Müdürü, Maliye İl müdürü ve meclis tarafından seçilecek 4 üye tarafından oluşur. Seçimle aynı usulle aynı sayıda da yedek üye bulunur. Asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedekler aynı yetki ile toplantıya katılır. Memurlar merkezi sınav sistemi ile merkezi idare tarafından atanırlar. İller arası yer değiştirmeler merkezi idarenin gözetiminde puanlama usulü ile yapılır.
Yerel yönetimler sivil toplum örgütlerinin toplum için yararlı hizmetlerinde yardımcı olurlar. Kamu yararı alanı daraltılmalı, özel alan genişletilmelidir.

6. Bölüm gerekçesi ;

Bugüne kadar Cumhurbaşkanına verilen atama yetkileri yine Cumhurbaşkanında olmalı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin de HSYK,YÖK,Anayasa Mahkemesi gibi kurullara siyasi partilerin gücü oranında üye tespiti sağlanarak yargı bağımsızlığına ve özerk yapılara siyasi baskı yapılması önlenmelidir.Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun avukat üyeleri tüm avukatların oyları ile seçilir. Yök Başkanlığı tüm Türkiye’deki öğretim üyelerinin ve Üniversite Rektörlüğü ise ait olduğu üniversite öğretim üyelerinin tamamının katılacağı seçim sonucu belirlenir. Üniversiteye sınavla değil , ilköğretimden itibaren alınan notlara göre yönlendirmeli eğitim yapılacaktır.
Diyanet işleri Başkanlığının adı anlaşılabilir olması açısından din hizmetleri başkanlığı olmalı ve Din hizmetleri başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanmalıdır. Din hizmetleri başkanlığının her dine ve inanç grubuna mahsus idari ve özerk yapılanmaları bulunmalıdır. Bu şekilde devlet gerçekten bütün dinlere eşit mesafede durmalı, bütçesi ile de yardımcı olmalıdır.
Her din ve inanç grubunun kendi din ve inanç değerlerini öğretmesi için din dersi zorunlu olmalıdır. Ayrıca hiçbir din dersi almak istemeyenler için etik ve kültür dersi zorunlu olmalıdır.
Yargı tamamen bağımsız olmalıdır. Siyasi kararlar verememelidir. Kendisi Anayasa ve kanunlarla bağlı olmalıdır. Yargı kararlarının Anayasaya aykırılığını düşünen kişiler bireysel olarak Anayasa mahkemesine gidebilmelidir.
Askeri sivil yargı ayırımına son verilmelidir. Askeri yargı tamamen kaldırılmalıdır. Yargı adli ve İdari yargı olarak ikiye ayrılmalı Adli yargıda denetim Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay tarafından sağlanmalı, idare mahkemelerinde ise Bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından denetim sağlanmalıdır. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Ancak belli topluluk ve zümreler için ayrı yargı olamaz.
Anayasa mahkemesinin 367 gibi garabet kararlarının önlenmesi açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kararlar meclis tarafından 4/5 çoğunluk oyu ile yok sayılabilir. Meclis tarafından verilecek iptal kararları Anayasa hükmü niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır.
Radyo ve televizyon üst kurulu radyo ve televizyonların ülke bütünlüğünü sarsıcı ve genel ahlaka aykırı yayınlarını engellemeye yönelik etkin denetim yapar , Ülke bütünlüğüne katkıda bulunacak , ahlaklı nesiller yetişmesinde etkin eğitici programları destekler.
6. Bölüm örnek metin ;

Yüksek Öğretimkurulu Üniversitelerin en üst kurulu olup yüksek öğretimin koordinasyonunu sağlar. Üniversiteler bilimsel yönden özerktir. Yök Başkanı tüm Türkiye’deki öğretim üyelerinin ve Üniversite Rektörü için ise ait olduğu üniversite öğretim üyelerinin tamamının katılacağı seçim sonucu belirlenir. Üniversiteye gidişlerde sınavla değil , ilköğretimden itibaren alınan notlara göre yönlendirmeli eğitim yapılacaktır.
Din Hizmetleri Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Din Hizmetleri Başkanlığının bütün dinlere ve inançlara hizmet edecek bölümleri bulunur. Her bölüm kendi içerisinde özerktir. Yönetimlerini kendileri oluşturur. Bütçesi merkezi idare tarafından verilir.
Her din ve inanç grubunun kendi din ve inanç değerlerini öğretmesi için din dersi zorunludur. Ayrıca hiçbir din dersi almak istemeyenler için etik ve kültür dersi zorunludur.
Yargı Bağımsızdır.Hakimler kanunda yazılı hükümler ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hakim ve Savcılar kendi seçecekleri Hakimler ve savcılar Yüksek kurulu tarafından atanırlar ve denetlenirler.Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun avukat üyeleri tüm avukatların oyları ile seçilir. Seçim usulleri kanunla düzenlenir. Hâkimlik ve savcılık teminatı mutlaktır. Hakim ve savcılar kendi vicdanı kanaatine göre ve ancak kanunlar çerçevesinde karar verirler. Mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi kanunla düzenlenir.
Mahkemeler arasında belli konulara özgülenen ihtisas mahkemeleri kurulabilir. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Ancak belli topluluk ve zümreler için ayrı yargı olamaz.
Anayasa mahkemesi başvuru halinde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetler. Cumhurbaşkanı , bakanlar ve Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılamasını yapar. Anayasa Mahkemesi kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yetkisine müdahale olarak görürse 4/5 çoğunlukla kararları iptal edip kendi kararının Anayasa hükmü yerine geçmesini sağlar.
Yargıtay adliye mahkemelerinin kararlarının denetlenmesinde en üst yargı yolu olup, alt mahkemelerin kararlarında direnmesi halinde Dava Daireleri Genel kurulunda sunulan raporlar oylanır ve kararları kesindir.
Danıştay idari mahkemelerin kararlarının denetlendiği en üst yargı yoludur. Alt mahkemelerin kararlarında direnmesi halinde Dava Daireleri Genel kurulunda görüşülürve kararları kesindir.
Sayıştay devlet bütçesinin uygun harcanıp harcanmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen kuruluştur.
Radyo ve televizyon üst kurulu radyo ve televizyonların ülke bütünlüğünü sarsıcı ve genel ahlaka aykırı yayınlarını engellemeye yönelik etkin denetim yapar , Ülke bütünlüğüne katkıda bulunacak , ahlaklı nesiller yetişmesinde etkin eğitici programları destekler.

Kamuoyununa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa komisyonuna sunarız.

Saygılarımızla …
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim