• BIST 95.057
 • Altın 192,277
 • Dolar 4,7244
 • Euro 5,4834
 • Kayseri : 17 °C
 • Ankara : 18 °C
 • İstanbul : 23 °C

Kayseri'nin hikmeti: Sinan Burhan

Kayseri'nin hikmeti: Sinan Burhan
Yeni Akit Gazetesi yazarı Serdar Arseven bugünkü yazısında; Kayseri'nin gururu gazeteci Sinan Burhan'ı kaleme aldı. Arseven yazısında Kadim Kent Kayseri Projesi'nde büyük emeği geçen Sinan Burhan'a övgü dolu sözler sarfetti.
İşte Arseven'in bugünkü yazısı:

He­lâl ol­sun;
Mes­lek­taşımız Si­nan Bur­han ka­fa­ya tak­tı ve yap­tı.
'Ka­dim Kent Kay­se­ri'
An­ka­ra’nın en pres­tij­li me­kâ­nın­da hay­li ağır bir yü­kün al­tı­na gi­re­rek bir fu­ar ger­çek­leş­tir­di­ler.
Bi­zim Kas­ta­mo­nu’nun Kül­tür Gün­le­ri, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi de­ni­len “ça­dır ti­yat­ro­su”nda ya­pıl­mış­tı.
Kay­se­ri­li­ler, An­ka­ra’nın en “seç­kin” me­kâ­nı­nı ter­cih et­ti...
Di­ye­cek­si­niz ki; “Adam­lar­da pa­ra çok!..”
Yok öy­le de­ğil; Kay­se­ri­li bo­şa pa­ra ver­mez.
Boş iş yap­maz.
Kar­şı­lı­ğı var­sa ve­rir; Ahi­ret’te, Dün­ya’da ya da her iki­sin­de!..
En az bi­ri ola­cak Kay­se­ri­li için.

Kay­se­ri­li boş ko­nuş­maz...
Dün bir Kay­se­ri­li dos­tum “ken­din­ce” bir Arap­ça ile de­di ki:
Kül­lü Yev­min İç­ti­ma,
Ne­ti­ce Ma­fiş!
Ya­ni... Her gün top­lan­tı, her gün laf ...
So­nuç?
Ber­bat!..

Bu şeh­re has­ta­yım...
Pren­sip bel­le­miş­ler;
“Bir­lik­te rah­met,
Ay­rı­lık­ta azap!..”

Kas­ta­mo­nu­lu­lar bir­bi­ri­ni yer­ken, Kay­se­ri­li­ler “ara­la­rın­da” si­ner­ji oluş­tur­ma­nın der­din­de.
Dün Kay­se­ri­li Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül gel­di.
Kay­se­ri­li TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Kay­se­ri’nin Bü­yük­şe­hir ve İl­çe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Grup Baş­kan­ve­ki­li Mus­ta­fa Eli­taş, Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li Sa­dık Ya­kut, Ge­nel Mü­dür­ler...
Si­ya­set, Dev­let, Si­vil Top­lum, Bü­rok­ra­si, Med­ya, Eği­tim... Her yer­de bü­tün ağır­lı­ğı ile ken­di­si­ni gös­te­ri­yor Kay­se­ri...
Ka­dim Kent Kay­se­ri, tam otur­muş...
Bir de ye­ni is­mi var:
Mo­ral­kent!..
Sel­çuk­lu As­ke­ri sa­va­şa çık­ma­dan, Kay­se­ri’de mo­ral de­po­lar­mış...
Baş­kan Meh­met Öz­ha­se­ki; “O za­man öy­ley­di bu­gün de öy­le. Kay­se­ri’ye ge­len hu­zur bu­lur, şi­fa bu­lur, mo­ral bu­lur!..”
Sa­yın Öz­ha­se­ki’nin bir cüm­le­si­ne fe­na çar­pıl­dık:
“Bu­gü­ne ka­dar hiç ba­kan­lık ka­pı­sın­da pa­ra di­ye ağ­lan­ma­dım!..”

Kay­se­ri­li bu­nu na­sıl ya­pı­yor?..
Bir yer­de “ha­yır­da ya­rış” var­sa, Al­lah yar­dım eder!..
Kay­se­ri­li yap­tı­ğı işi bi­li­yor; eşe­ği­ni sağ­lam ka­zı­ğa bağ­lı­yor ve te­vek­kül edi­yor.
Al­ma­dan ver­mek, ya da ver­me­den al­mak gi­bi yol­la­ra sap­mı­yor.
Ka­za­nı­yor ve ka­zan­dı­rı­yor.
Ça­ğa da ayak uy­du­ru­yor...
Me­se­la...
Bir za­man­lar, “İşin ‘ÜN’ünü bı­rak ‘UN’una bak!” der­ler­di.
Ya­ni...
“Ha­va­yı, ima­jı boş ver, pa­ra ge­li­yor mu pa­ra ona bak!..”
Şim­di...
De­ğiş­tir­miş­ler fel­se­fe­yi:
“İşin hem ÜN’ü hem de UN’u..”
Bu­ra­dan mar­ka­laş­ma­ya...
Dün­ya ça­pın­da mar­ka­laş­ma­ya...

Kay­se­ri böy­le bir yer; ka­zı­lar ya­pıl­mış, 6 bin yıl ön­ce­sin­den kal­ma “se­net­ler”, “fa­tu­ra­lar” çık­mış!..
Ca­mi için de, okul için de el­le­ri­ni cep­le­ri­ne at­ma­yı bi­li­yor Kay­se­ri­li.
Şeh­rin zen­gi­ni ka­zan­dı­ğı­nı şeh­ri­ne ya­tır­mak­ta te­red­düt gös­ter­mi­yor...
Öy­le or­ma­nı, de­ni­zi, ener­ji kay­na­ğı fi­lan yok pek...
Or­ta Ana­do­lu, or­ma­nın, de­ni­zin her tür­lü “ta­bii” gü­zel­lik­le­rin or­ta­sın­da yü­zen pek çok “kıs­met­li” şe­hir sü­rü­nür­ken, Kay­se­ri ha­zır bul­du­ğu “az”ın üze­ri­ne bin­ler ka­ta­rak yük­se­li­yor...

Bir­lik, be­ra­ber­lik ol­dum mu Al­lah’ın iz­niy­le her güç­lük aşı­lır...
Ve...
Ger­çe­ğin tâ ken­di­si:
“Her Şe­hir La­yık Ol­du­ğu Bi­çim­de Yö­ne­ti­lir!..”
Kay­se­ri...
Bu­na la­yık...
Hiç­bir şey te­sa­dü­fî de­ğil...

An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­len muh­te­şem et­kin­lik­le, “Ka­dim Kent”ten, “Mo­ral­kent”ten esin­ti­ler ge­ti­ren Kay­se­ri­li­le­re te­şek­kür edi­yo­rum...
Da­rı­sı, Kay­se­ri’ye uzak şe­hir­le­rin ba­şı­na!..
“BİR FİN­CAN
KAH­VE”DE
SÜ­LEY­MAN SOY­LU
Cu­mar­te­si Sa­ba­hı Sa­at 11.00’de KON TV’de “Bir Fin­can Kah­ve” var yi­ne.
Mi­sa­fi­ri­miz, AK Par­ti’nin çi­çe­ği bur­nun­da Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Soy­lu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı21 Haziran 2018 Perşembe 14:50
 • Kocasinan Belediyesi, daha sağlıklı bir toplum için aralıksız çalışıyor21 Haziran 2018 Perşembe 14:48
 • Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “İmar Barışı” toplantısına katıldı21 Haziran 2018 Perşembe 14:46
 • Kayseri Büyükşehir'den ihale21 Haziran 2018 Perşembe 14:42
 • Ticaret Odasından KAYSO’ya Ziyaret21 Haziran 2018 Perşembe 14:40
 • Beydeğirmeni hızla ilerliyor21 Haziran 2018 Perşembe 13:31
 • Elitaş'tan Develi'ye ziyaret21 Haziran 2018 Perşembe 13:29
 • YEMLİHA YOLU ASFALTLANIYOR21 Haziran 2018 Perşembe 13:27
 • Vergi borçlarına yapılandırmada son gün 31 Temmuz21 Haziran 2018 Perşembe 13:26
 • Mahmut Arıkan21 Haziran 2018 Perşembe 13:21
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim