• BIST 94.541
  • Altın 194,542
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Kayseri : 18 °C
  • Ankara : 16 °C
  • İstanbul : 21 °C

SAYIN ATSIZ'A CEVAP

SAYIN ATSIZ'A CEVAP
SAYIN ATSIZ'A CEVAP
Yazar Veli Altınkaya’nın Kayseri Haber Gazetesi’nin 11 Temmuz 2012 tarihli baskısında yayınlanan “Özel İdare ve Grev” başlıklı yazısında, Kayseri Haber 38 gazetesinin 13 Temmuz 2012 tarihli baskısında “Mustafa Atsız toplu sözleşme görüşmelerinin neden tıkandığını anlattı” başlıklı yazıda ve yine Kayseri olay gazetesinin 13 Temmuz 2012 tarihli baskısında yayınlanan “grev işçi için mi? Sendika için mi? Başlıklı yazıda, İl özel idaresinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin grev aşamasına gelişi ile ilgili olarak İl özel İdaresi Genel Sekreteri sayın Mustafa Atsız’ın iddia ve söylemlerine yer vermiştir. Keşke bu yazılarınızı yazmadan sendikamızdan, hiç değilse sendikamız Kayseri Şubesinden bilgi alarak yazsa idiniz kamuoyunu tek taraflı bilgilendirmemiş olurdunuz.

Özellikle 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak çalışmakta olan işçilerin il özel idarelerine devredildiği andan itibaren Kayseri de sorunlar yaşamaya başlanmıştır. Bu sorunları kısaca özetlemeye çalışacağım,
1- Ülkemizdeki tüm İl Özel İdareleri yine Devletin kurduğu ve bir Bakan’a bağlı olarak çalışan TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası)’na üye olmuş, sadece Kayseri İl Özel İdaresi üye olmamıştır. Sayın Atsız bunu İl Genel Meclisi reddetti diye açıklamasına rağmen, İl Genel Meclisi üyeleri; sayın Atsız’ın İl Genel Meclisine TÜHİS’in üyelik aidatının yıllık 200-250 bin TL olduğunu ilettiğini ve bununla yeni hizmetler yapacağını söylediğini, bu nedenle de üyeliğin reddedilmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söylemektedirler.

Bu tavsiye bütünüyle yanlıştır. Devletin işveren sendikasının üyelik aidatı yıllık yaklaşık (İşçi sayısına bağlı) 15 bin TL civarında olmasına rağmen, İl Genel Meclisi sayın Atsız tarafından kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmiştir. Üstelik de bu aidat yine devlete gitmektedir.

2- 2007 yılından itibaren işçiler önce ilçelere, daha Sonra da ilçelerde başka kurumlarda görevlendirilmiştir.
Kanunlara uygun görevlendirmelerde nakil yollukları ödenmemiş, sendikamızca ödenmesi talep edildiğinde dikkate alınmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilince işçiler genel sekreterce çağırılmış “mahkeme aylar sonra
biter davadan vazgeçtik diye imza atarsanız nakil yolluklarınızı ödeyeceğiz” denmiştir.

Çünkü dava kaybedildiğinde il özel idaresi bütçesinden yüzlerce milyar vekalet ücreti ve mahkeme masrafı ödemek zorunda kalacaktı. Biz sendika olarak kavgadan yana olmadığımız için, işçilerin davalarını düşürerek mahkeme masraflarını biz üstlendik.
3- Tüm illerdeki ( Kayseri hariç 78 İl, İstanbul ve İzmit il özel idareleri ayrı statüye sahipler) il özel idarelerinin toplu iş sözleşmeleri TÜHİS işveren sendikası ve ilgili bakan’ın imzaları ile Başbakan’ın bilgisi dahilinde imzalanmış olmasına rağmen Kayseri de her toplu iş sözleşme yılı sorun yaşanmış, sorunun çözümü için zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanından, genellikle de Türk-İş Başkanı sayın Mustafa Kumlu’dan destek istenmiş, onların yardımları ile ile toplu iş sözleşmeleri imzalanabilmiştir.
4 - 2011 yılı Mart ayından geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yine olumsuz sonuçlanmıştır. Sayın Genel Sekreter sendikanın teklifinin kendisine dayatıldığını ifade etmekte ise de, bu söylem doğru değildir. Çünkü kendisine teklif edilen toplu iş sözleşmesi önerisi sendikamızın teklifi değil, sendikamızın bugün için 68 İl Özel İdaresinde imzaladığı ve muhtemelen yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben (Mutemelen de Temmuz ayı sonuna kadar) 78 İl Özel İdaresinde imzalayacağı sözleşmenin aynısıdır.

5 - Bu sözleşmedeki her türlü hak ve menfaatler, Türk-İş ile Kamu İşveren sendikaları Genel sekreterleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik arasında 19.07.2011 tarihinde imzalanan “2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolu”Nda anlaşmaya varılan hükümlerdir. Bahsedilen ve yüksek olduğu için verilemeyeceği söylenen % 4 lük zamlar 2011 yılında ülkemizde kamu da çalışan yaklaşık 250 bin işçiye yapılan zammın aynısıdır.

6 - Sendikamızın toplu iş sözleşmesinde önerdiği hiçbir madde Ağrı, Çankırı, Yozgat, Kırklareli, Muş, Hakkari vb. İl Özel idarelerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi maddelerinden daha ileri yada geri değildir. Ülkemizdeki tüm İl Özel İdarelerinde çalışan işçiler ne alıyor ise aynısını kayseri il özel idaresinde çalışan sendikamız üyesi işçiler içinde istedik..

7 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işçisi iken, il özel idarelerine devredilen işçilerin ücret ve sair hakları 5779 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi gereği maliye Bakanlığınca merkezi bütçeden gönderilmektedir. Sayın Atsız’ın dediği gibi İl Özel İdaresinin bütçesi ile ilgisi bulunmamaktadır. ( Sadece Maliye 1- bakanlığınca fazla çalışma ücretlerinde sorun çıkartılmakta fazla çalışma ücretini bütçenizden ödeyin denmektedir. İşçiye fazla mesai yaptırılmazsa işçinin aldığı her kuruş Maliye Bakanlığından gönderilmektedir.)
8- Sayın Genel sekreter ısrarla yine kamuoyunu yanıltmak amacıyla “Sendika işçilerin boş oturmasını ama okullara temizliğe gönderilemeyeceğini söylemekte, halbuki okullar benim görev alanımda , o çocuklar ne olacak” diye biraz da kamuoyu vicdanına seslenen bir söylem üretmektedir.

Sayın yazarlar,

Siz gazetenizde yazarlık yaparken ve bu iş için ücret alırken, size yarın sabah işe geldiğinizde patronunuz ”Bundan sonraki işiniz buranın temizlik, çay, kahve dağıtımı ve tuvaletlerin temiz tutulması işlemi” dese siz ne yaparsınız.? Ya bu önerilen iş benim görev tanımımda değil çalışmıyorum dersiniz veya çalışmayı kabul edersiniz. Bu sizin bileceğiniz bir iştir. Ancak toplu iş sözleşmeleri böyle zamanlarda işçileri işverenin insafına ve keyfine bırakmamak için yapılmaktadır. Hem yasalar ve hem de toplu iş sözleşmemiz kimin hangi pozisyonlarda çalıştırılacağını düzenlemiştir. Üstelik aynı örnekten hareket edersek yazar ücreti ödenerek, vasıfsız işçinin yapacağı çay, kahve temizlik işi yaptırılır mı ? Bu işyeri sizin olsa yaptırırmısınız?

9 - Sayın Atsız’ın gazetelerde çıkan beyanatında ki işçi ücretleri ilişkin bilgilerde asla doğru değildir.

İşçi ücretlerine, SSK işveren prim hisseleri, işsizlik sigortası primi, işçinin kar mücadelesinde yaptığı fazla çalışma ücretleri, Bakanlar Kurulu kararları ile ödenen ikramiyeler dahil edilerek ortalama ücret hesaplaması yapılması zorlama rakamlardır. Velev ki böyle bile olsa daha öncede bildirdiğimiz gibi bu paralar Maliye Bakanlığınca Merkezi Bütçeden gönderilmekte İl Özel İdaresi bütçesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Basın,

Bu açıklamaya çalıştığımız her konuda sayın Genel Sekreter ile Kayseri’de yayın yapan her televizyon kanalında isterse teke tek, ister se uzmanlarımız ve danışmanlarımızla birlikte düzenlenecek bir açık oturumda tartışmaya açığız.

Biraz önce de bahsettiğim gibi sayın Çalışma Bakanının da imzası olan2011 yılı kamu işyerleri toplu iş sözleşmeleri anlaşma çerçeve protokolun 6. Maddesi Yetki ihtilafı olan kamu işyerlerinde işçilerin mağdur olmaması için toplu iş sözleşmesi zamlarının uygulanmasını düzenlenmiş olmasına rağmen, Peygamberimizin sözlerinden bahisle emeğin hakkından, alın terinden bahseden sayın atsız il özel idaresinde çalışan işçilerin bir kısmına 2009 yılından beri, hepsine de 2011 yılı mart ayından beri bir kuruş zam uygulamamıştır.
Ama sendikadan istifa ederek benimle özel sözleşme yapan olursa zam yapacağım demiş ve bazı işçileri sendikadan istifa ettirerek zam uygulaması yapmıştır. ( 2009-2011 arası zam alanlar sadece sayın atsızın sendikadan istifa edenlere zam vereceğim demesi sonrasında istifa edenlerdir.)

Bizim kimsenin değer yargılarını sorgulamak gibi bir niyetimiz yok, Ancak atasözümüzde olduğu gibi “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” derken unutmayın ki “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”

Sayın Basın,

Lütfen il özel idaresinde çalışan bir işçi ile sadece ismini açıklamayacağım diye güvence vererek bir görüşme yapın, aylarca ikramiyelerini nasıl alamadıklarını, emekli olanların emekli ikramiyelerinin kaç aydır ödenmediğini, ödenenlerin ya dava açılması sonrasında davadan vazgeçmeleri koşulu ile ya da dava açılması için sendikaca işçilerden dilekçe toplandığı öğrenildiği anda ödeme yapıldığını öğreneceksiniz.

Aslında Kayseri il özel idaresinde yaşanan sorunlar konusunda konuşulacak çok şey var. Ancak daha fazla zamanınızı almak istemiyorum.
Sayın Basın,

Daha önce de belirttiğim gibi sayın genel sekreterle konumuzla ilgili olarak onun istediği TV kanalında onun uygun gördüğü şartlarda konuşmaya, tartışmaya açığım.

Saygılarımla,

RAMAZAN AĞAR

TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
T. YOL-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI


2 ek — Tüm ekleri indir (sıkıştırma hedefi: Türkçe) Tüm resimleri görüntüle
MAAŞ BORDROSU.jpg
867K Görüntüle İndir
ANLAŞMAZLIK TUTANAĞI.jpg
1075K Görüntüle İndir

T.Yol_İş Sendikası Kayseri 2 nolu Şube Bşk yoliskayseri2@hotmail.com
16:44 (38 dakika önce)

Kime: mehmetugurlu, nebahaterdogan, bana, ferhatyagmur, kayseriyenihab., sabah_kayseri, kayseriyorum, mehmetyenihaber, hamdialtuntas, kayserimac, kayseri, haberci5n1k, kayseritempo, kayserigazetec., erdmen, info, yeni.kayseri, kayseri, haber, davutgulec, kayseri, kayseri-gundem, kayserikenthab., kayserihavadis, kayseri_starha.
SAYIN BASIN,

Yazar Veli Altınkaya’nın Kayseri Haber Gazetesi’nin 11 Temmuz 2012 tarihli baskısında yayınlanan “Özel İdare ve Grev” başlıklı yazısında, Kayseri Haber 38 gazetesinin 13 Temmuz 2012 tarihli baskısında “Mustafa Atsız toplu sözleşme görüşmelerinin neden tıkandığını anlattı” başlıklı yazıda ve yine Kayseri olay gazetesinin 13 Temmuz 2012 tarihli baskısında yayınlanan “grev işçi için mi? Sendika için mi? Başlıklı yazıda, İl özel idaresinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin grev aşamasına gelişi ile ilgili olarak İl özel İdaresi Genel Sekreteri sayın Mustafa Atsız’ın iddia ve söylemlerine yer vermiştir. Keşke bu yazılarınızı yazmadan sendikamızdan, hiç değilse sendikamız Kayseri Şubesinden bilgi alarak yazsa idiniz kamuoyunu tek taraflı bilgilendirmemiş olurdunuz.
Özellikle 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak çalışmakta olan işçilerin il özel idarelerine devredildiği andan itibaren Kayseri de sorunlar yaşamaya başlanmıştır. Bu sorunları kısaca özetlemeye çalışacağım,
1- Ülkemizdeki tüm İl Özel İdareleri yine Devletin kurduğu ve bir Bakan’a bağlı olarak çalışan TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası)’na üye olmuş, sadece Kayseri İl Özel İdaresi üye olmamıştır. Sayın Atsız bunu İl Genel Meclisi reddetti diye açıklamasına rağmen, İl Genel Meclisi üyeleri; sayın Atsız’ın İl Genel Meclisine TÜHİS’in üyelik aidatının yıllık 200-250 bin TL olduğunu ilettiğini ve bununla yeni hizmetler yapacağını söylediğini, bu nedenle de üyeliğin reddedilmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söylemektedirler.

Bu tavsiye bütünüyle yanlıştır. Devletin işveren sendikasının üyelik aidatı yıllık yaklaşık (İşçi sayısına bağlı) 15 bin TL civarında olmasına rağmen, İl Genel Meclisi sayın Atsız tarafından kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmiştir. Üstelik de bu aidat yine devlete gitmektedir.

2- 2007 yılından itibaren işçiler önce ilçelere, daha Sonra da ilçelerde başka kurumlarda görevlendirilmiştir.
Kanunlara uygun görevlendirmelerde nakil yollukları ödenmemiş, sendikamızca ödenmesi talep edildiğinde dikkate alınmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilince işçiler genel sekreterce çağırılmış “mahkeme aylar sonra
biter davadan vazgeçtik diye imza atarsanız nakil yolluklarınızı ödeyeceğiz” denmiştir.
Çünkü dava kaybedildiğinde il özel idaresi bütçesinden yüzlerce milyar vekalet ücreti ve mahkeme masrafı ödemek zorunda kalacaktı. Biz sendika olarak kavgadan yana olmadığımız için, işçilerin davalarını düşürerek mahkeme masraflarını biz üstlendik.
3- Tüm illerdeki ( Kayseri hariç 78 İl, İstanbul ve İzmit il özel idareleri ayrı statüye sahipler) il özel idarelerinin toplu iş sözleşmeleri TÜHİS işveren sendikası ve ilgili bakan’ın imzaları ile Başbakan’ın bilgisi dahilinde imzalanmış olmasına rağmen Kayseri de her toplu iş sözleşme yılı sorun yaşanmış, sorunun çözümü için zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanından, genellikle de Türk-İş Başkanı sayın Mustafa Kumlu’dan destek istenmiş, onların yardımları ile ile toplu iş sözleşmeleri imzalanabilmiştir.
4- 2011 yılı Mart ayından geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yine olumsuz sonuçlanmıştır. Sayın Genel Sekreter sendikanın teklifinin kendisine dayatıldığını ifade etmekte ise de, bu söylem doğru değildir. Çünkü kendisine teklif edilen toplu iş sözleşmesi önerisi sendikamızın teklifi değil, sendikamızın bugün için 68 İl Özel İdaresinde imzaladığı ve muhtemelen yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben (Mutemelen de Temmuz ayı sonuna kadar) 78 İl Özel İdaresinde imzalayacağı sözleşmenin aynısıdır.

5- Bu sözleşmedeki her türlü hak ve menfaatler, Türk-İş ile Kamu İşveren sendikaları Genel sekreterleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik arasında 19.07.2011 tarihinde imzalanan “2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolu”Nda anlaşmaya varılan hükümlerdir. Bahsedilen ve yüksek olduğu için verilemeyeceği söylenen % 4 lük zamlar 2011 yılında ülkemizde kamu da çalışan yaklaşık 250 bin işçiye yapılan zammın aynısıdır.

6- Sendikamızın toplu iş sözleşmesinde önerdiği hiçbir madde Ağrı, Çankırı, Yozgat, Kırklareli, Muş, Hakkari vb. İl Özel idarelerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi maddelerinden daha ileri yada geri değildir. Ülkemizdeki tüm İl Özel İdarelerinde çalışan işçiler ne alıyor ise aynısını kayseri il özel idaresinde çalışan sendikamız üyesi işçiler içinde istedik..

7- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işçisi iken, il özel idarelerine devredilen işçilerin ücret ve sair hakları 5779 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi gereği maliye Bakanlığınca merkezi bütçeden gönderilmektedir. Sayın Atsız’ın dediği gibi İl Özel İdaresinin bütçesi ile ilgisi bulunmamaktadır. ( Sadece Maliye bakanlığınca fazla çalışma ücretlerinde sorun çıkartılmakta fazla çalışma ücretini bütçenizden ödeyin denmektedir. İşçiye fazla mesai yaptırılmazsa işçinin aldığı her kuruş Maliye Bakanlığından gönderilmektedir.)

8- Sayın Genel sekreter ısrarla yine kamuoyunu yanıltmak amacıyla “Sendika işçilerin boş oturmasını ama okullara temizliğe gönderilemeyeceğini söylemekte, halbuki okullar benim görev alanımda , o çocuklar ne olacak” diye biraz da kamuoyu vicdanına seslenen bir söylem üretmektedir.

Sayın yazarlar,

Siz gazetenizde yazarlık yaparken ve bu iş için ücret alırken, size yarın sabah işe geldiğinizde patronunuz ”Bundan sonraki işiniz buranın temizlik, çay, kahve dağıtımı ve tuvaletlerin temiz tutulması işlemi” dese siz ne yaparsınız.? Ya bu önerilen iş benim görev tanımımda değil çalışmıyorum dersiniz veya çalışmayı kabul edersiniz. Bu sizin bileceğiniz bir iştir. Ancak toplu iş sözleşmeleri böyle zamanlarda işçileri işverenin insafına ve keyfine bırakmamak için yapılmaktadır. Hem yasalar ve hem de toplu iş sözleşmemiz kimin hangi pozisyonlarda çalıştırılacağını düzenlemiştir. Üstelik aynı örnekten hareket edersek yazar ücreti ödenerek, vasıfsız işçinin yapacağı çay, kahve temizlik işi yaptırılır mı ? Bu işyeri sizin olsa yaptırırmısınız?

9- Sayın Atsız’ın gazetelerde çıkan beyanatında ki işçi ücretleri ilişkin bilgilerde asla doğru değildir.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim