• BIST 8433.32
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Kayseri 18 °C
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden Vakıf Açıklaması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden Vakıf Açıklaması
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamada, OSB Eğitim Araştırma Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili bilgiler verildi.

Açıklamada,

"Son günlerde art niyetli bazı kişi ve kişiler tarafından, başta sosyal medya platformları olmak üzere çeşitli basın yayın organlarında çıkan, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine önemli katkıları bulunan, Kayseri OSB gibi göz bebeğimiz olan bir kurumu ve o kurumun yöneticilerini haksız ve hukuksuz şekilde, ağır itham altında bırakan,

yıpratmaya yönelik ve hiçbir gerçekliğe dayanmayan, asılsız, mesnetsiz, iftira dolu açıklamalarda bulunulmaktadır. Hiç şüphe olmasın ki, bütün bunlara sebebiyet veren, zihinleri bulandırmaya ve algı yaratmaya çalışan kişi / kişilerin yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vermeleri konusunda gereken iş ve işlemler başlatılmıştır.

Yürütmekte olduğumuz hizmetler gereği doğrudan ilgisi olması nedeniyle, içerisinde Kayseri OSB yöneticilerinin de yer aldığı "Kayseri OSB Eğitim Araştırma Kalkınma ve Dayanışma Vakfı" ile ilgili olarak, aşağıda detayları belirtilen açıklamanın başta bölgemiz sanayicileri olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır.

Şüphesiz ki OSB’lerin en büyük ve en temel amaçlarından biri kanuni tanımında yer aldığı hali ile ‘Bölge iş kollarında nitelikli eleman ihtiyacının karşılamasına hizmet etmek’ olup, bunun hayata geçirilmesinin yolu ise eğitim kurumları kurulmasıdır. Kanuni düzenlemeler gereğince bu eğitim kurumları, OSB’ler tarafından kurulup işletilebileceği gibi katılımcılar ve/veya kiracılar tarafından da kurulup işletilebilir.

Bu anlamda, OSB’ler, eğitim kurumu kurup işletme işini bizzat yapabilecekleri gibi eğitim amaçlı vakıflar aracılığıyla da yapabilirler. Kayseri OSB Teknik Koleji’nin inşası Kayseri OSB yönetimi tarafından tamamlanarak, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmiştir.

Yani Bölge Müdürlüğümüz tarafından geçmişte okul bina inşası yıllar önce yapılarak yatırım maliyeti Bölge Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış ancak, Bölgemizle Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılmış olan protokol çerçevesinde, okulun işletilmesi Millî Eğitim Bakanlığı’na bırakılmıştır" denildi.

"Vakfın tüm gayesi nitelikli eleman yetiştirmeye destek olmak"


"Kurulan vakfın tüm gayesinin nitelikli eleman yetiştirmeye destek olmak" denilen açıklamada, "Ne var ki, aradan geçen zaman içinde, sanayicimizin teknik personel ihtiyacının temin edilmesi amacına da yönelen bu eğitim faaliyetinin Kayseri OSB bünyesinde sürdürülmesinin maksada daha uygun olduğu düşünülmüş ve Millî Eğitim Bakanlığımızın da kıymetli destekleri ile bu yönde bir anlayış gelişmiştir.

Tüm bu sürecin yegâne gayesi, sanayicilerimiz için daha nitelikli mezunlar yetiştirmek olup mali olarak OSB’mizin daha avantajlı bir konuma geldiği de görülmüştür.

Sonrasında, Kolejimiz bir yıl süreyle Bölgemiz tarafından işletilmiştir. 26.02.2019 tarihinden sonra ise, işletme hakkı, okul ile OSB’nin mali tablolarının tamamen soyutlanması; Kayseri OSB’nin kurumlar vergisi yönünden yeknesaklığının sağlanabilmesi ve kurumun daha teknik olarak yönetilebilmesi;

prim, teşvik ve sair tüm imkânlardan faydalanabilmesi maksadı ile Kayseri OSB Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfımıza devredilmiştir.

Vakfımız, Kayseri OSB önderliğinde ve yüzde 99,99’u Kayseri OSB’ye ait olmak üzere kurmuş olduğumuz bir vakıftır. Vakfın diğer kurucu üyeleri de, sembolik olan katılım payları ile OSB Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden vakıf kuruluşunda yer almak isteyenler ile OSB üst düzey yöneticileri ve Kayseri OSB’ye farklı dallarda üst düzey danışmanlık faaliyeti veren kimselerden oluşmuştur.

Vakıf Ana Sözleşmesinin 6. maddesi 1. Paragrafı, “Vakıf üyeleri, Kayseri OSB bünyesinde yer alan işletmelerin pay sahipleri, ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü çalışanları olan gerçek kişiler yanında birikim ve tecrübeleri sebebiyle madden veya manen Vakfa katkı sağlayacağı düşünülen gerçek kişiler ve Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden oluşur” hükmünü haizdir.

Başka bir deyişle tüm sanayicilerimiz, başkaca hiçbir şart ve koşula ihtiyaç duymaksızın müracaat etmesi halinde Vakfımıza üye olmak hak ve imkânına sahiptir. Böylelikle, Vakfımızın, bütün sanayicilerimizin üyeliğine ihtiyaç duyduğunu; destek olmak isteyen sanayicilerimiz için sadece basit bir başvuru dilekçesi ile vakfa katılmamın mümkün olduğunu da kamuoyumuz ile paylaşmak isteriz.

 

Öyle ki tüm bu çabamız, Erciyes Üniversitesi’nin yıllar içinde gösterdiği gelişimde şehrimizin hayırsever insanlarının ne denli önemli olduğu gerçeği karşısında daha da anlam kazanmıştır.

Vakıf Ana Sözleşmesi’nin yine 6. maddesinde, Kayseri OSB dışında yer almakla birlikte Vakfımıza madden ve manen fayda sağlayacağı inanılan hayırsever insanlarımızın da vakfa üye olabilmesi imkânı tanınmış; Kayseri OSB sanayicilerimiz uygun görürse bu kimselerin de Vakfımıza maddi ve manevi destek sağlanmasının yolu açılmıştır.

Tüm bunlar göstermektedir ki, tek amaç ve gaye, OSB için kurulan Vakfı, OSB ile ilişkili yöneticiler ile en faydalı şekilde faal durumda tutmak ve Kolejin mevcut külfetini sonlandırmak ve en etkin biçimde faaliyete geçirilmesini temin etmektir. İlk aşama tamamlanıp Kolejin Vakıf tarafından işletilmeye başlamasından hemen sonra 2019 yılında yapılan olağan Genel Kurulda, 2019’da yapılan seçim ile Yönetim Kurulumuza dâhil olmuş olan Yönetim Kurulu üyemiz tarafından verilmiş olan teklif ile her ne kadar yukarıda belirttiğimiz ve senedimizin 6. maddesi gereğince Sanayici olmak dışında üyelik için başkaca bir koşula ihtiyaç duyulmamasına rağmen “Vakıf senedinde tadil yapılarak

Yönetim kurulu üyelerinin değişmesi halinde bundan sonra seçilen tüm OSB yönetim kurulu üyelerinin de vakfın mütevelli heyet üyesi olarak vakıf üyeliğine dâhil edilmesi” oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ardından vakıf senedimizde tadil işlemleri genel kuruldan hemen sonra 27.05.2019 tarihinde başlamış ve kanunen aranan tüm prosedürlerin tamamlanmasının üzerine 15.06.2020 tarihi itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne

iletilmiştir. Kısacası, tüm işlemler tam eksiksiz ve zamanında ve tamamen kendi istek ve arzumuz ile yerine getirilmiştir. Prosedür gereği işlemlerin sonuçlanması bu ana denk gelmiştir. Yani okul ve vakıf konusunda atılan hiç bir adım başkaları tarafından konuşulması, tartışılması sebepleri ile değil her zaman tek gayemiz olan hizmet ve şeffaflıkla bizzat kendi irademiz altında atılmıştır.

Okul idaresinin Vakfa devredilmesi sonrasında Bölge Müdürlüğü, Vakıf ve Okul arasındaki mali iş ve işlemler birbirinden soyutlanmış, herhangi bir şekilde Bölge Müdürlüğü’nden Vakıf yahut Koleje para yardımı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

"Kamuoyunu gerçek olmayan iddialar ile meşgul eden kişileri Allah’a havale ediyoruz"


Açıklama şu şekilde devam etti:


"Kaldı ki, yapılan yeni kolej işletme modelinin ne kadar doğru olduğunu son yaşananlar göstermiş; kolejin faaliyetleri Vakfımıza devir edildikten sonra, sponsorluk yolu ile yapılan tanıtımlar, devletten alınan teşvikler sayesinde Türkiye’nin en büyük meslek liselerinden birine dönüşmüş; öğrenci sayısı ciddi şekilde artmış; tam kapasiteyle nitelikli eleman yetiştirir hale gelmiştir"Bu vesile ile bir kez daha, Vakfımızın Kayseri OSB’nin bütün sanayicilerine

açık olduğunu, Vakfa üye olabilmek için herhangi bir merasime gerek olmadığını, özü itibariyle vakıf müessesesinin hayır işlemek vakası ile eş anlamlı olduğunu, bizlerin Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin ve şehrimizin ilmi/siyasi önderlerinin desteklerini alarak ülkemize örnek teşkil edecek bir vakıf meydana getirmekten başkaca bir saiki/amacı olmadığını, kurucu heyet de dâhil olmak üzere ölümle birlikte bütün üyelik haklarının da sona erdiğini, halis ameller ile kurmuş olduğumuz Vakfımıza omuz ve destek vermesini beklediğimiz basın organlarımız

başta olmak üzere şehrimizin insanlarını ve değerli siyasilerimizi yanlış bilgilendiren ve kamuoyunu gerçek olmayan iddialar ile meşgul eden kişileri Allah’a havale ettiğimizi, Vakfımızın sağladığı imkânlar ile sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli nasıl yetiştireceğimizi tartışmak yerine yalan ve iftiralarla böylesine hayırlı bir iş için dahi muhatap kalmaktan üzüntü duyduğumuzu, OSB’nin kıymetli sanayicileri, şehrimizin ileri gelenleri ve siyasilerini tüm

bu yaşananlarının tartışılmasını ve doğru bilgilendirilmelerini temin etmek amacıyla düzenleyeceğimiz ve yakın süre içinde tarihini duyuracağımız bir panel ve çalıştaya davet edeceğimizi, böylelikle sürecin bütünüyle ilmi yöntemler takip edilerek yürütülmesinden yana olduğumuzu, yurtdışında tanınmış eğitim kurumları ve üniversitelere ait

vakıflaşma süreçlerinin de böylelikle değerli katılımcılarla anılan çalıştayımızda paylaşılacağını, ortaya çıkan müşterek irade mucibince hareket etme iradesine sahip olduğumuzu; zira tek gayemizin, şehrimize, tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve ecdadımızın vakıf ruhuna yakışır bir miras bırakmak düşüncesinden ibaret olduğunu

paylaşmak isteriz. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39