• BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Kayseri 17 °C
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C

MHP MİLLETVEKİLİ ERSOY KAYSERİ'NİN SORUNLARINI SIRALADI

MHP MİLLETVEKİLİ ERSOY KAYSERİ'NİN SORUNLARINI SIRALADI
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM’de yaptığı konuşmada,

yine Kayseri’nin
sorunlarını dile getirdi. Ersoy, savunma sanayi yatırımlarının Kayseri’ye yapılmasının elzem olduğunu
ifade etti. Konuşmasında Taksan’ın konumuda da değinen Ersoy, servo motor ithatına getirilen ek
verginin kaldırılmasını istedi.
Ersoy şunları söyledi:
MEHMET ÖZER’E BAŞSAĞLIĞI
Konuşmama başlamadan önce Kayseri’nin Hacılar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak
can veren kardeşimiz Mehmet Özer’e Cenab-ı Hakk’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor,
bu üzücü hadisenin tekrarı yaşanmaması için yetkilileri gerekli tedbirleri alarak daha hassas
davranmaya davet ediyorum.
HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ
Kanun teklifinin ikinci bölümünde;
Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden
satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde birlik pay kaldırılmaktadır.
Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanmaktadır. Bu kapsamda,
Kanundaki son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı, “hizmet akdine tabi” olma şeklinde
yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı
ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.
Son yıllarda özel kişi ve derneklerin ülkemizde akreditasyon faaliyetlerin bulunma teşebbüslerinin
olduğu görülmektedir. Oysa 2010 yılından beri AB ülkelerinde yalnızca tek bir akreditasyon kurumuna
yetki verilmektedir. AB’deki uygulamaya paralel olarak ülkemizde de, Türk Akreditasyon Kurumunu
görev alanına giren konularla ilgili olarak tek karar mercii olarak yetkilendirilmektedir.Ayrıca, yetkisiz
akreditasyon faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik ilgili mülki amirlere bir yetki verilmesi veya yasal
takip ile faaliyetin durdurulabilmesi mümkün hâle gelecektir.
Teklifte, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin gözetilmesine
yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli altyapı kurma yetkisi verilmektedir. Böylece Sermaye
Piyasası Kurulunca emeklilik gözetim merkezine aktarılan bazı bilgilerin ve ham verilerin incelenerek,
analiz edilmesi ve raporlanarak kurula sunulması, daha açık bir ifadeyle portföy yönetim şirketlerinin
bu fonları iyi yönetip yönetmediğinin takibi sağlanacaktır.
Teklifte, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
yapacakları çay ve çay ürünleri alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulmaktadır.
Teklifle, ihaleye katılacak isteklilerin mal, hizmet veya yapıma özgü cirolarının ekonomik ve mali
yeterliklerinin tespitinde kullanılması imkânı getirilmektedir. Belgesi kullanılan ortağın tüzel kişiliği
temsile ve yönetime yetkili olması şartı aranmaktadır.
Yüklenici firmaların, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışlarından
korunması amacıyla kamu idarelerinin onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmektedir.
Bilindiği üzere, fiyatta meydana gelen bir değişimin beklenmeyen fiyat artışı kabul edilebilmesi için
malzemenin uygulama ayına ait fiyatının baz fiyata göre artış oranı ile uygulama ayına ait endeksin
temel endekse göre artış oranı arasındaki farkın 0,03'e eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın talebini de göz önüne alarak, yatırımcılara sunulan
finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine ve
Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkân
sağlanmaktadır.
Teklifle şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden alınan ve daha önce yüzde 10
olarak uygulanan ÖTV oranı sıfıra indirilmiştir. Yapılan düzenlemeyle bu ürünlerin perakende satış
fiyatında düşüş beklenmektedir.
Bilindiği üzere önceki dönemde sadece er ve erbaşların kendileri ücretsiz sağlık hizmeti hakkından
faydalanabiliyordu. Bu düzenlemeyle er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve

2
çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi
sağlanmaktadır
Teklifte vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli bir düzenleme yapılarak
yaşlılık/malullük/ölüm aylıklarına 1.000 TL’lik alt sınır getirilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın
gelirlerinde bir iyileşme olacak ve belirli bir seviyede gelir güvencesine kavuşmuş olacaklardır.
Teklifte, sigorta şirketlerinin sigortalamakta güçlük çektiği ya da teminat vermek istemediği riskleri
sigortalayacak, sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait yerli ve milli bir ‘Türk Reasürans Anonim
Şirketi’ kurulması hedeflenmektedir.
Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe
Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneği, belediyelerin talebi üzerine
Cumhurbaşkanı tarafından kullandırılabilecektir.
Bilindiği üzere yatırım teşvik sistemleri, ülkelerin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara
olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla hazırlanırlar.
Yatırım teşvik sistemi ülkemizin kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için de hayati
öneme haiz bir konudur.  Nitekim mevcut düzenlemeyle, imalat sanayii yatırımları üzerindeki
finansman yükünü gidermek amacıyla KDV iadesi edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da
devam ettirilmesi amaçlanmıştır.
KAYSERİ SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARINI BEKLİYOR
Teşviklerden ve yatırımlardan bahsetmişken, seçim bölgem olan Kayseri’nin savunma sanayi alanında
hak ettiği fakat henüz gerçekleşmeyen yatırımlardan bahsetmek istiyorum.
Kayseri, 1933'de 'Tayyare Fabrikası'nın üretime geçmesi ile birlikte savunma sanayi ile tanıştı ve
savunma sanayinin gelişip büyümesi için çaba sarf etti. Stratejik konumundan, tankların modernize
edildiği Anatamir'inden, Aspilsan'dan, Taksan'ından söz edilip, yıllarca;“Altyapı hazır, işte yan sanayi,
işte insan gücü...” denilerek yatırımlardan pay almaya çalıştı. Ama bir türlü yol alamadı, hep ihmal
edildi.
ÖZELLEŞTİRME VE KİRALAMA OLMAMALI
1991 yazında Hava İkmal Merkezi hareketli günlere sahne oldu. Sözdeİspanyollar'la anlaşma
yapılmıştı. Askeri amaçlı CASA tipi hafif nakliye uçakları Kayseri'de üretilecekti. Kanada, Fransa, ABD
firmaları ile helikopter üretimi için ön anlaşmalar yapılmıştı. Helikopter üretiminde Kayseri'nin payı
yüzde 40 olacak, kalanı Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi ile Güvercinlik ve Mürted'e ayrılacaktı.
Bunlar zamanın Milli Savunma Bakanı tarafından hükümet adına yapılan açıklamalardı.
İlginçtir; yapıldığı söylenen ön sözleşme ve anlaşmaların üzerinden yıllar geçti. Ortada ne uçak ne de
helikopter var. Anlaşılan, altyapıydı, potansiyeldi derken kendimizi avutmaktan öteye gidememişiz.
Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezleri ve Ana Tamir Fabrikaları gibi iki önemli kuruluş varken yıl
2019 oldu ama hala biz bu kuruluşların kıymetini bilmiyoruz. Yatırım yapılmadığı gibi bu fabrikaların
özelleştirilmesi veya kiralanması bu işletmeleri heba etmek olur. Bu işletmelere gerekli destekler
verildiği takdirde hem “Savunma Sanayimize” katkısı büyük olacak, hemde Kayseri’mizde üretim ve
istihdama katkı sağlayacaktır.
MEVCUT KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ
İlk yerli uçak çeker aracımız “RAHVAN” ve bomba yükleme aracımız “SEYİT ONBAŞI” 2’nci Hava İkmal
Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından üretilmiştir.
Kayseri üretmeye ve istihdam etmeye devam etmek isterken, bununla ilgili en önemli husus ağır
sanayi yatırımları olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını
kendi savunma sanayisi ile karşılamasının önemini bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlıyoruz.
Kayseri’de ilk uçak fabrikası kurulmuş olmasına rağmen, bugün bu işletmeler gerekli ve yeterli
yatırımlar yapılmadığı için kapasitesinin altında değerlendirilmektedir.
TAKSAN’A SAHİP ÇIKILMALI

3
Yıllar önce  “Fabrika kuran fabrika” olarak tanımlanan Taksan’ı değerlendiremeyen Kayseri’mizin artık
kaybedecek zamanı yoktur. Taksan bugün özel bir şirket bünyesinde hem ülke ekonomisine hemde
“Savunma Sanayi’ne” katkı sunmak adına mücadele etmektedir. Savunma Sanayinde parça üretecek
takım tezgâhları bu işin kalbidir. Bugün Türkiye’de takım tezgâhı üreten Taksan’dan başka fabrika
yoktur. Fakat bu fabrika Kayseri’nin fedakâr işadamları tarafından kendi imkânları ile faaliyetine
devam etmektedir.
Takım tezgâhları üretiminde kullanılan “Servo motor” ithalatına ek yüzde 17 vergi getirilmesi
müteşebbisleri düşündürmekte, ithal makinaların önünü açmaktadır. Ülkemizde üretilen takım
tezgâhlarının rekabet şansını düşürmektedir. Üreticilerimizi teşvik etmemiz gerekirken ek vergiler ile
maliyetlerini arıtmamız, üretimi yavaşlatacak, ithal ürünlerin önünü açacaktır. Bu konunda takipçisi
olacağımızı buradan ifade ediyorum.
Kayserili sanayicilerimiz savunma sanayinin ve sektörün taleplerini dikkate alarak yatırım yapmaya
hazırdır. Bu nedenle elimizi hep beraber taşın altına koyarak gerekli yatırımların önünü açmalıyız.
Mevcut işletmelerimizi desteklemeliyiz. İlimiz birçok yatırıma altyapı olarak müsait. Yeter ki
devletimiz teşvik etsin. Tren yolları, karayolları ve havayolu ulaşımlarını dikkate aldığımız zaman,
Kayseri’nin Türkiye’nin savunmasının kalbi durumuna dönüştürülmesinin en akıllıca bir yatırım
olacağını göreceğiz.

Sayın başkan, değerli milletvekilleri;
Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendiriyor, destekliyor, vatanımıza ve
milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’dan diliyoruz. Ben de bu vesile ile yüce heyeti saygıyla
selamlıyorum. Sağolun, var olun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39